Press releases

Offentliggör Informationsmemorandum

ONS, JAN 20, 2016 13:27 CET Greater Than offentliggör Informationsmemorandum med anledning av företrädesemission Informationsmemorandum avseende inbjudan till teckning av […]

Read more

Beslutar om nyemission

MÅN, JAN 18, 2016 11:55 CET Greater Than offentliggör företrädesemission om ca 7,7 MSEK, säkerställd genom teckningsförbindelser till 62 procent, […]

Read more

Kvartalsredogörelse Q1 2015

ONS, MAJ 20, 2015 10:08 CET RÄKENSKAPER I SAMMANDRAG Kvartalsredogörelse 2015-01-01 till 2015-03-31 Koncern (TSEK) Nettoomsättning: 1 300 Rörelseintäkter: 1 […]

Read more