Investor Relations

THIS WHOLE PAGE WITH SUBPAGES IS IN SWEDISH.

Greater Than är ett svenskt tech-företag, som driver förändring i försäkringsbranschen.

Med ett brett tjänsteerbjudande och kontor i centrala Stockholm, Silicon Valley och Bryssel har Greater Than en stark position på marknaden. Kännetecknande för Greater Thans verksamhet är starkt fokus på verkställande och resultat. Greater Than är noterat på Nasdaq, First North.