Financial reports

 • 2022-05-12 Kvartalsrapport Q1
 • 2021 Årsredovisning Greater Than
 • 2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
 • 2021-10-28 Kvartalsrapport Q3
 • 2021-08-25 Halvårsrapport Q2
 • 2021-05-12 Kvartalsrapport Q1
 • 2020 Årsredovisning Greater Than AB
 • 2021-02-18 Bokslutkommuniké 2020
 • 2020-10-28 Kvartalsrapport Q3
 • 2020-08-20 Halvårsrapport Q2
 • 2020-05-12 Kvartalsrapport Q1
 • 2019 Årsredovisning Greater Than AB

Prememoria

 • 2019-01-03 Företrädesemission informationsbroschyr
 • 2017-03-31 Spridningsemmisionsinformation
 • 2016-01-20 Emissionsmemorandum
 • 2014-04-22 Emissionsmemorandum