Financial reports

 • 2020 Årsredovisning Greater Than AB
 • 2021-02-18 Bokslutkommuniké 2020
 • 2020-10-28 Kvartalsrapport Q3
 • 2020-08-20 Halvårsrapport Q2
 • 2020-05-12 Kvartalsrapport Q1
 • 2019 Årsredovisning Greater Than AB
 • 2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
 • 2019-10-24 Kvartalsrapport Q3
 • 2019-08-22 Halvårsrapport Q2
 • 2019-05-27 Kvartalsrapport Q1
 • 2018 Årsredovisning Greater Than AB
 • 2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018

Prememoria

 • 2019-01-03 Företrädesemission informationsbroschyr
 • 2017-03-31 Spridningsemmisionsinformation
 • 2016-01-20 Emissionsmemorandum
 • 2014-04-22 Emissionsmemorandum