Financial reports

 • 2016-08-17 Halvårsrapport Q2
 • 2016-05-17 Kvartalsrapport Q1
 • 2015 Årsredovisning Greater Than AB
 • 2016-02-24 Bokslutskommuniké 2015
 • 2015-11-19 Kvartalsrapport Q3
 • 2015-08-20 Halvårsrapport Q2
 • 2015-05-20 Kvartalsrapport Q1
 • 2014 Årsredovisning Greater Than AB
 • 2015-02-26 Bokslutskommuniké 2014
 • 2014-10-23 Kvartalsrapport Q3
 • 2014-08-21 Halvårsrapport Q2
 • 2014-05-30 Kvartalsrapport Q1

Prememoria

 • 2019-01-03 Företrädesemission informationsbroschyr
 • 2017-03-31 Spridningsemmisionsinformation
 • 2016-01-20 Emissionsmemorandum
 • 2014-04-22 Emissionsmemorandum