Financial reports

  • 2015-02-26 Bokslutskommuniké 2014
  • 2014-10-23 Kvartalsrapport Q3
  • 2014-08-21 Halvårsrapport Q2
  • 2014-05-30 Kvartalsrapport Q1
  • 2013 Årsredovisning Greater Than Svenska AB
  • 2012 Årsredovisning Greater Than Svenska AB

Prememoria

  • 2019-01-03 Företrädesemission informationsbroschyr
  • 2017-03-31 Spridningsemmisionsinformation
  • 2016-01-20 Emissionsmemorandum
  • 2014-04-22 Emissionsmemorandum