Financial reports

 • 2018-10-26 Kvartalsrapport Q3
 • 2018-08-24 Halvårsrapport Q2
 • 2018-05-15 Kvartalsrapport Q1
 • 2017 Årsredovisning Greater Than AB
 • 2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
 • 2017-11-24 Kvartalsrapport Q3
 • 2017-08-23 Halvårsrapport Q2
 • 2017-05-17 Kvartalsrapport Q1
 • 2016 Årsredovisning Greater Than AB
 • 2017-02-14 Bokslutskommuniké 2016
 • 2016-11-21 Kvartalsrapport Q3
 • 2016-08-17 Halvårsrapport Q2

Prememoria

 • 2019-01-03 Företrädesemission informationsbroschyr
 • 2017-03-31 Spridningsemmisionsinformation
 • 2016-01-20 Emissionsmemorandum
 • 2014-04-22 Emissionsmemorandum