Financial reports

 • 2017-11-24 Kvartalsrapport Q3
 • 2017-08-23 Halvårsrapport Q2
 • 2017-05-17 Kvartalsrapport Q1
 • 2016 Årsredovisning Greater Than AB
 • 2017-02-14 Bokslutskommuniké 2016
 • 2016-11-21 Kvartalsrapport Q3
 • 2016-08-17 Halvårsrapport Q2
 • 2016-05-17 Kvartalsrapport Q1
 • 2015 Årsredovisning Greater Than AB
 • 2016-02-24 Bokslutskommuniké 2015
 • 2015-11-19 Kvartalsrapport Q3
 • 2015-08-20 Halvårsrapport Q2

Prememoria

 • 2019-01-03 Företrädesemission informationsbroschyr
 • 2017-03-31 Spridningsemmisionsinformation
 • 2016-01-20 Emissionsmemorandum
 • 2014-04-22 Emissionsmemorandum