26 October 2018

Greater Than Kvartalsrapport Q3 2018

Phones showing Greater Than's apps
FRE, OKT 26, 2018 08:30 CET

TREDJE KVARTALET 2018

Juli – September 2018 (TSEK)

» Nettomsättning 3 505 (2 212) +58%
» Rörelseresultat -4 100 (-4 323)
» Periodens resultat efter skatt -4 172 (-4 379)
» Resultat per aktie före och efter utspädning -0,44* (-0,51)

Januari – September 2018 (TSEK)

» Nettomsättning 9 877 (5 382) +83%
» Rörelseresultat -13 165 (-10 677)
» Periodens resultat efter skatt -13 370 (-10 889)
» Resultat per aktie före och efter utspädning -1,42* (-1,29)

VD HAR ORDET

Sex år av obruten vilja och stenhårt arbete har gett frukt – vår teknik Enerfy blir en världsstandard för att mäta bilkörning.

Det tredje kvartalet har varit ett av de mest framgångsrika i bolagets historia. Efter en intensiv säljpe- riod under föregående kvartal har vi nu burit frukten av ansträngningarna. Inte nog med att vi tagit mark i Norden, utan även tagit ett globalt kliv in i nya kundsamarbeten som kommer att ta bolaget in i en helt ny era.

I Norden har vi flyttat fram våra positioner rejält. Inte bara har ”Tryg Drive” i Danmark sålt över förväntan efter att Tryg breddat bilförsäkringen i augusti. Tillsammans med Tryg i Norge har vi även etablerat den nya försäkringen ”Sidekick” – en lansering som backades upp med en av Trygs största marknadsföringsinsatser någonsin. Både norsk och dansk media har varit fyllda av inslag om de nya försäkringarna och försäljningen har slagit prognos- rekord flera gånger om.

I världen har vi gjort en global expansion. Som enda bolag har Greater Than har blivit utvalt av Fédération Inter- nationale de l’Automobile att bli teknikplattform till en ny tävlingsserie i smart bilkörning – FIA Smart Driving Chal- lenge. Det innebär inte bara att Enerfy-plattformen kommer att distribueras globalt, utan även att vår teknik blir Mobility- och motorsportvärldens internationella standard för att mäta smart bilkörning.

Att som svenskt bolag vara en del av en tävlingserie med samma dignitet som Formel 1, Rally och Rallycross är nästan ofattbart stort. Faktumet att den internationella Mobility- och motorsportcommunityn använder samma teknik som våra försäkringskunder är den bästa valideringen som går att få – och banar väg för en helt ny expan- sionstakt för bolaget. Bryggan mellan FIA Smart Driving Challenge och försäljningen av försäkringsplattformen är enkel, vår mätteknik är den enda i världen som kontrolleras och regleras av en officiell och oberoende organi- sation – FIA samma som reglerar Formel 1. En standard, mått och benchmark som många har väntat länge på.

Vi har även tagit oss till Asien genoma att skriva avtal med ComfortDelgro, en av världens största transportkon- cerner. Redan i november kommer taxi- och körskolefordon med teknik att rulla på gatorna i Singapore, för att koncernen i nästa steg ska kunna erbjuda digitala bilförsäkringar via sin försäkringsförmedling.

Jag är enormt stolt över bolagets framfart, där en kombination av spridning via word of mouth och bevisat effek- tiva affärscase resulterat i ett enormt intresse som ökar exponentiellt för varje ny kontakt.

Greater Than som bolag har sedan starten drivits av en viktig mission: att ta en världsledande position inom mät- ning av bilkörning och genom det ta en global roll som leverantör av AI-baserade bilförsäkringar.

Det här kvartalet har vi kommit dit.

Liselott Johansson
Verkställande Direktör 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

» Greater Than har tagit klivet in på den asiatiska marknaden genom att ingå ett avtal med ComfortDelgro, en av världens största transportkoncerner. Under hösten 2018 kommer Greater Thans teknik att implementeras i delar av bolagets taxi- och körskoleflotta. Målet för ComfortDelgro är att inom kort erbjuda digitala bilförsäkringslösningar till sina kunder via koncernens försäkringsförmedling.

» Ett av Norges största försäkringsbolag, Tryg Forsikring, har lanserat försäkringen Sidekick baserad på Greater Thans teknikplattform Enerfy. Bakom lanseringskampanjen låg en stor marknadsföringssatsning där bolaget bland annat tog hjälp av landets största influencers för att lansera produkten. Bilförsäkringen fick stor uppmärksamhet i media, bland annat i kanalerna DT, Tønsbergsblatt och Radio Nordkapp.

» I Danmark har Trygs breddande av bilförsäkringen Tryg Drive, baserad på Greater Thans teknik, fått rejät med uppmärksamhet i media. Bland annat gjordes ett långt reportage i public service TV- kanalen DR.DK och de nationella medierna DR, Ekstrabladet och Bilmagasinet.

» Greater Than har med plattformen Enerfy kvalat in till den prestigefyllda innovationstävlingen Accenture Innovation Awards. Tävlingen avgörs senare i november.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

» Greater Than har tillsammans med FIA, det internationella bilsportförbundet, lanserat tävlingen ”FIA Smart Driving Challenge” – en ny tävling i smart, säker och miljövänlig bilkörning. Initiativet är en ny gren inom motorsporten där såväl professionella förare och vanliga förare kan delta med hjälp av Greater Thans plattform.

» För Greater Than innebär lanseringen en mycket stark validering för Greater Thans position som världsledande aktör inom mätning av smart bilkörning. Initiativet innebär även global expansion där distributionskraften från FIA och organisationens medlemsklubbar öppnar upp för en kraftig försäljningstillväxt.

KOMMENTAR PÅ DEN EKONOMISKA RAPPORTEN

Omsättningen uppgick till 9 877 (5 382) TSEK för perioden januari-september, nettoomsättningsökningen blev därmed 83% för perioden. För perioden juli-september var omsättningen 3 505 (2 212) TSEK vilket är en ökning om 58% i jämförelse med samma period förra året. Nettoomsättningen har ökat med 4% från förra kvartalet. Därmed ökar koncernens omsättning för sjunde kvartalet i rad.

Omsättningsökningen kommer från försäljningen av försäkringstjänsten genom bolagets egna kanaler i Sverige och genom bolagets partners i Norden.

Vi ser ökning i koncernens repetitiva intäkter för försäkringstjänsten. Intäkterna från LeanHaulage har minskat. Detta enligt vald strategi och enligt med förra rapporten.

Koncernen jobbar med en kontinuerlig expansion, vilket leder till ökade personal-, sälj- och marknadsföringskostnader, detta leder till ett negativt rörelseresultat för perioden januari-september om -13 165 (-10 677) TSEK och för juli-september -4 100 (-4 323) TSEK.

Bolagets satsar mer och mer på B2B-försäljning och global försäljning. I och med det stärker vi sälj- och utvecklingsteamet för att kunna möta intresset. I takt med att vi blir fler så ökar personalkostnaderna. Bolaget satsar även på marknadsföring och försäljning av försäkringstjänsten till konsumenter i Sverige, något som speglas i intäkterna och kostnaderna i bolaget.

Styrelsen ser löpande över Bolagets prognostiserade kassaflöden för att säkerställa finansiering och kapital för att kunna driva verksamheten utifrån den strategiska inriktning som styrelsen beslutat om. Om behov av ytterligare kapital skulle uppstå bedömer styrelsen att bolaget har goda förutsättningar att kunna tillföra ytterligare finansiering.


BOLAGETS CERTIFIED ADVISER

Mangold Fondkommission AB är bolagets certified adviser.
Tel: 08-503 015 50
E-mail: info@mangold.se


GRANSKNING AV REVISOR

Kvartalsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.

INFORMATIONSKALENDER  

» Kvartalsrapport Q3 26 oktober 2018
» Bokslutskommuniké 21 februari 2019


AVLÄMNANDE AV KVARTALSRAPPORT FÖR Q3 2018

Stockholm, 26 oktober 2018

Styrelsen – Greater Than AB

Lars Berg, Styrelseordförande
Karin Forseke, Styrelseledamot
Sten Forseke, Styrelseledamot
Roger Karlsson, Styrelseledamot
Tina Thörner, Styrelseledamot
Fredrik Rosencrantz, Styrelseledamot

Frågor besvaras av:
Liselott Johansson, Verkställande Direktör
Tel: +46 706 542 058
E-mail: liselott.johansson@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu
www.enerfy.se

Om Greater Than

Greater Than är ett teknikföretag som, med över 14 års erfarenhet, har utvecklat en teknik som kopplar upp bilen och bidrar till miljövänligare, säkrare och billigare bilkörning. Greater Thans teknologiplattform ”Enerfy” har öppnat upp för en ny affärsmodell gällande bilförsäkringar som baseras på hur långt bilen körs och på vilket sätt föraren kör. Enerfy har använts för att lansera bilförsäkringar i Sverige och internationellt. Mangold Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Greater Than har sitt huvudkontor i Stockholm och noterades på Nasdaq First North den 17 mars 2017. www.greaterthan.eu