21 December 2018

Greater Than upptar ett kortfristigt lån om 4 MSEK från styrelseledamot

Greater Than AB (publ) (”Greater Than” eller ”Bolaget”) har idag, den 2018-12-21, ingått ett avtal med styrelseledamoten Karin Forseke om ett kortfristigt lån om 4 MSEK.

Lånet löper till den 2019-11-01 på marknadsmässiga villkor. Återbetalning kan komma att ske genom kvittning i den företrädesemission som Bolaget offentliggjorde den 21 december 2018.

För mer information, vänligen kontakta:
Liselott Johansson, VD Greater Than AB
+46 70 – 654 20 58
liselott.johansson@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu

Om Greater Than AB

Greater Than är ett IT-bolag som har utvecklat en bilförsäkringslösning baserad på AI som möjliggör individuell prissättning framför traditionellt genomsnittliga priser. Teknikplattformen Enerfy® är en nyckelfärdig lösning som erbjuds till försäkringsbolag som vill digitalisera för att minska skadekostnader. Greater Than har huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission är Greater Thans Certified Adviser. För mer information, besök: www.greaterthan.eu

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl.15:40 CET den 21 december 2018.