23 November 2018

Greater Than kallar till extra bolagsstämma

FRE, NOV 23, 2018 17:15 CET

Styrelsen för Greater Than AB (”Bolaget”) kallar till extra bolagsstämma, att hållas den 19 december 2018 kl. 10:00.

Förslaget innebär i korthet att styrelsen ska bemyndigas att, längst intill nästa årsstämma, ta beslut om emissioner.

Kallelse till den extra bolagsstämman framgår av separat pressmeddelande.

Frågor besvaras av:
Liselott Johansson, Verkställande Direktör
Tel: +46 706 542 058
E-mail: liselott.johansson@greaterthan.eu
www.greaterthan.euwww.enerfy.se

Viktig information
Denna information är sådan information som Greater Than är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2018 kl. 17:15 CET.

Om Greater Than

Greater Than är ett teknikföretag som, med över 14 års erfarenhet, har utvecklat en teknik som kopplar upp bilen och bidrar till miljövänligare, säkrare och billigare bilkörning. Greater Thans teknologiplattform ”Enerfy” har öppnat upp för en ny affärsmodell gällande bilförsäkringar som baseras på hur långt bilen körs och på vilket sätt föraren kör. Enerfy har använts för att lansera bilförsäkringar i Sverige och internationellt. Mangold Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Greater Than har sitt huvudkontor i Stockholm och noterades på Nasdaq First North den 17 mars 2017. www.greaterthan.eu