Finansiella rapporter

Årsredovisningar & rapporter

2021-10-28 Kvartalsrapport Q3
2021-08-25 Halvårsrapport Q2
2021-05-12 Kvartalsrapport Q1
2020 Årsredovisning Greater Than AB
2021-02-18 Bokslutkommuniké 2020
2020-10-28 Kvartalsrapport Q3
2020-08-20 Halvårsrapport Q2
2020-05-12 Kvartalsrapport Q1
2019 Årsredovisning Greater Than AB
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport Q3
2019-08-22 Halvårsrapport Q2
2019-05-27 Kvartalsrapport Q1
2018 Årsredovisning Greater Than AB
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport Q2
2018-05-15 Kvartalsrapport Q1
2017 Årsredovisning Greater Than AB
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport Q3
2017-08-23 Halvårsrapport Q2
2017-05-17 Kvartalsrapport Q1
2017-02-14 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-21 Kvartalsrapport Q3
2016-08-17 Halvårsrapport Q2
2016-05-17 Kvartalsrapport Q1
2016-02-24 Bokslutskommuniké 2015
2016 Årsredovisning Greater Than AB
2015-11-19 Kvartalsrapport Q3
2015-08-20 Halvårsrapport Q2
2015-05-20 Kvartalsrapport Q1
2015 Årsredovisning Greater Than AB
2014-10-23 Kvartalsrapport Q3
2014-08-21 Halvårsrapport Q2
2014-05-30 Kvartalsrapport Q1
2014-02-26 Bokslutskommuniké 2014
2014 Årsredovisning Greater Than AB
2013 Årsredovisning Greater Than Svenska AB
2012 Årsredovisning Greater Than Svenska AB

Memorandum

2019-01-03 Företrädesemission informationsbroschyr
2017-03-31 Spridningsemmisionsinformation
2016-01-20 Emissionsmemorandum
2014-04-22 Emissionsmemorandum