Styrelse

LARS M. BERG

STYRELSEORDFÖRANDE

Invald: 2016
Född: 1947
Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg.
Aktieinnehav: 115 282 (senaste ändring 30/10 2019 + 8000 aktier)
Oberoende gentemot bolaget och större aktieägare: Ja/Ja

Lars Berg är vår styrelseordförande. Han har varit ordförande för vår styrelse sedan januari 2016. Utöver detta är Lars styrelseordförande för Sleep Cycle, en global tjänst som analyserar sömn. Sedan 2000 har Lars Berg varit oberoende styrelseledamot i flera företag inom telekombranschen, t.ex. styrelseledamot och styrelseordförande i Eniro AB, styrelseledamot i Telefonica Moviles SA, Schibsted ASA och i Tele2 AB. Lars Bergs tidigare arbetserfarenhet omfattar arbete inom Ericsson-koncernen som medlem i koncernledningen med ansvar för affärsområdena “Cables and Business Networks” och som VD för Ericsson ABs dotterbolag Ericsson Cables AB och VD för Ericsson Business Networks AB. Dessutom har Lars Berg varit VD för Telia AB och varit medlem i Mannesmann AG: s ledning med särskilt ansvar för dess telekomavdelning. Lars har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg.

KARIN FORSEKE

STYRELSELEDAMOT

Invald: 2016
Född: 1955
Utbildning: Ekonomi, sociologi och marknadsföring vid UCLA Extension, Los Angeles.
Aktieinnehav: 528 706 (senaste ändring 10/11 2020 + 6500)
Oberoende gentemot bolaget och större aktieägare: Ja/Nej

Karin Forseke är ledamot i Greater Thans styrelse sedan januari 2016. Vid sidan av styrelseuppdraget för Greater Than är Karin Forseke ordförande i placeringskommittén för Kungliga Vetenskapsakademien, KVA, Drottningholms Slottsteater och föreningen Storasyster. Karin är också medlem i Advisory Board vid Cambridge Judge Business School, UK, Equileap, Holland och GirlsNotBrides, UK. Karin Forsekes tidigare arbetserfarenhet inkluderar Financial Advisor Prudential Bache USA, Chief Operating Officer på London International Financial Futures Exchange LIFFE, VD för Carnegie Investment Bank AB och rådgivare för Mats Odell, kommun och finansmarknadsminister (2007). Hon är också medlem i svenska Aktiemarknadsnämnden. Karin är därtill medlem i European Council on Foreign Affairs and Kungliga Ingenjörs Vetenskaps Akademien (IVA).  Karin har studerat ekonomi, sociologi och marknadsföring vid UCLA Extension, Los Angeles, USA.

FREDRIK ROSENCRANTZ

Styrelseledamot och rådgivare

Invald: 2018
Född: 1957
Utbildning: Civilekonomexamen vid Lunds Universitet, 1983.
Aktieinnehav: 32 357 (senaste ändring 17/1 2019 + 2 157 aktier)
Oberoende gentemot bolaget och större aktieägare: Ja/Ja

Fredrik Rosencrantz är styrelseledamot på Greater Than. Han har varit ledamot i vår styrelse sedan maj 2018. Fredrik är också vår strategiska rådgivare sedan januari 2018. Vid sidan av styrelsearbetet på Greater Than är Fredrik även styrelseledamot i Bliwa, ett svenskt försäkringsbolag. Innan Fredrik kom till Greater Than var han VD för Zurich Global Corporate EMEA i sex år. Enheten ingår i ett av världens största försäkringsbolag som har verksamhet i över 200 länder. Fredrik har sedan 1998 haft flera ledande roller inom Zurich Insurance Group. 2001 tillträdde han som VD för Zürichs nordiska verksamhet. Han arbetade där tills han tillträdde som VD för Zurichs företagskunder i Europa 2011, ett uppdrag som senare kom att inkludera Mellanöstern och Afrika. Fredrik har en civilekonomexamen från Lunds universitet.

KRISTINA THÖRNER

Styrelseledamot

Invald: 2014
Född: 1966
Utbildning: Gymnasieutbildning
Aktieinnehav: 10 660 (senaste ändring 19/9 2017 + 1 500 aktier)
Oberoende gentemot bolaget och större aktieägare: Ja/Ja

Tina Thörner är ledamot i vår styrelse. Tina har varit styrelseledamot i Greater Than’s styrelse sedan april 2014. Innan Tina kom till Greater Than har hon tillbringat större delen av sin karriär inom den globala rallysporten. Tina har varit medförare och kartläsare för bland annat Colin McRae i Dakar Rally 2004 och 2005, tagit silver i Dakar Rally 2006 och guld 2009. Tina har vunnit tre världsmästerskap och två världscuper och samarbetat med biltillverkare som Volvo, Mitsubishi, BMW och Toyota. Tina är idag en uppskattad föreläsare och inspiratör. Hon driver också projekt inom skolan och idrotten och tränar människor som vill uppnå utveckling och resultat.

STEN FORSEKE

Grundare och styrelseledamot

Invald: 2014
Född: 1959
Utbildning: examen i affärsutveckling, DMH vid IHM Business School.
Aktieinnehav: 3 762 145 (senast ändring 18/6 2020 + 100 aktier)
Oberoende gentemot bolaget och större aktieägare: Nej/Nej

Sten Forseke är vår grundare och ledamot i vår styrelse. Han har varit styrelseledamot sedan 2014. Innan Sten grundade Greater Than grundade han Berifors, en ledande leverantör av elektronik- och telematiksystem för den globala fordonsindustrin. Berifors växte från drygt 10 miljoner till över 100 miljoner på mindre än tio år. 1998 gick Berifors samman med Stoneridge Inc med Sten i positionen som Vice VD. 1999 börsintroducerades Stoneridge Inc. på New York Stock Exchange (NYSE). Sten har under sin karriär haft ledande befattningar i Europa, Nordamerika, Sydamerika och Asien och har bred erfarenhet av att arbeta med tekniska innovationer för bilindustrin. Sten har en examen i affärsutveckling, DMH vid IHM Business School.