Bolagsbeskrivning

Greater Than är ett marknads- och teknikbolag som har utvecklat självlärande algoritmer, baserat på artificiell intelligens som i kombination med olika mätmetoder skapar ett individuellt digitalt DNA för bilförare. Teknik plattformen går under benämningen Enerfy och gör det möjligt att gå från en mycket stor datamängd, ner till ett specifikt värde som används för att förstå en förares risk eller energiprofil.

Greater Than har utvecklat ett nytt angreppssätt att analysera Big Data och med över tolv års forskning, utveckling och praktisk erfarenhet, har Bolaget i dag ett mätsystem för att i realtid mäta hur energieffektivt och trafiksäkert vi kör ett fordon. Teknologin har Greater Than förpackat på en plattform som Bolaget kallar Enerfy. Baserat på den teknologin, kombinerat med över tio års erfarenhet om hur vi människor interagerar med ny teknik, utvinner Enerfy information, med målet att ge den vanlige konsumenten ett konkret värde. Bolaget bedömer att dess styrka ligger i det entreprenöriella synsättet med fokus på högkvalitativa mätsystem som ger relevant och rättvisande information.

Bolagsbeskrivning Greater Than