Informationspolicy

Greater Than AB är ett publikt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North i Sverige. Emittenten ska följa de regler som gäller på Handelsplatsen, samt övriga tillämpliga lagar och förordningar som gäller publika aktiebolag i Sverige.

Informationspolicy – Greater Than 2017-02-20