3 March 2016

Sista dag för handel med BTA den 7 mars 2016

Sista dag för handel med BTA i Greater Than AB är den 7 mars 2016 och stoppdagen hos Euroclear är den 9 mars 2016.

BTA kommer att omvandlas till aktier den 11 mars 2016 och kommer därmed att finnas tillgängliga på respektive VP-konto/depå.

Antalet aktier har med anledning av den genomförda företrädesemissionen och nyttjande av övertilldelningsoptionen ökat med 1 102 006 aktier och uppgår efter registreringen av emissionerna till 7 490 456.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Liselott Johansson, VD Greater Than AB
Telefon: +46-706 542 058
liselott.johansson@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu
www.enerfy.se

OM GREATER THAN

Greater Than drivs av viljan att utmana etablerade tankemönster och beteenden, därför har vi lyckats utveckla ett helt nytt angreppssätt att analysera Big Data och med över 10-års forskning och utveckling och praktisk erfarenhet, har Bolaget idag förmodligen världens bästa system för att i realtid mäta hur energi- och trafiksäkert vi kör. Baserat på den teknologin utvinner Enerfy information som ger den vanlige konsumenten ett konkret värde. På bara ett par år har vi lyckats etablera en kraftfull Connected Car-lösning som satt ribban för branschen. Greater Than handlas på Aktietorget.