20 January 2016

Offentliggör Informationsmemorandum

Greater Than offentliggör Informationsmemorandum med anledning av företrädesemission

Informationsmemorandum avseende inbjudan till teckning av aktier i Greater Than AB (publ) har idag offentliggjorts. Detta Informationsmemorandum, inklusive villkor och anvisningar för emissionen, finns även tillgängligt på Bolagets hemsida, www.greaterthan.eu. Företrädesemissionen, om cirka 7,7 MSEK, sker med företräde för befintliga aktieägare med en teckningsperiod som löper 27 januari – 10 februari.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Liselott Johansson, VD Greater Than AB
Telefon: +46-706 542 058

liselott.johansson@greaterthan.eu

www.greaterthan.eu

www.enerfy.se

OM GREATER THAN

Greater Than drivs av viljan att utmana etablerade tankemönster och beteenden, därför har vi lyckats utveckla ett helt nytt angreppssätt att analysera Big Data och med över 10-års forskning och utveckling och praktisk erfarenhet, har Bolaget idag förmodligen världens bästa system för att i realtid mäta hur energi- och trafiksäkert vi kör. Baserat på den teknologin utvinner Enerfy information som ger den vanlige konsumenten ett konkret värde. På bara ett par år har vi lyckats etablera en kraftfull Connected Car-lösning som satt ribban för branschen. Greater Than handlas på Aktietorget.