22 August 2017

Ny bilförsäkring lanseras i Sverige baserad på Greater Thans teknik

Woman is driving and looking at an app on her phone

 

Moderna Försäkringar lanserar nu en bilförsäkring, baserad på teknikplattformen Enerfy. Bilförsäkringen heter Moderna Smart Flex – powered by Enerfy och blir den tredje bilförsäkringen som Greater Than är med och lanserar. 

Med hjälp av Moderna Försäkringars nya sätt att beräkna premier och Greater Thans teknikplattform Enerfy, som ligger till grund för försäkringen, blir Moderna Smart Flex den andra bilförsäkringen som bolagen lanserar tillsammans på den svenska marknaden.

– Vår teknik har fått allt större relevans och nu märker vi att allt fler ser möjligheterna med Enerfy. Att Moderna Försäkringar väljer att lansera ännu en bilförsäkring gläder mig, det styrker faktumet att det vi gör är värdefullt, säger Liselott Johansson, vd på Greater Than.

Greater Than har utvecklat Artificiell Intelligens (AI) som har skapat en bilförsäkring som utgår från hur långt bilen körs och på vilket sätt föraren kör bilen, något som kan ersätta dagens traditionella och kollektiva premie på årsbasis. I Sverige innebär det att alltfler bilägare kommer att få möjligheten att teckna en digital bilförsäkring, baserad på AI och maskininlärning (Machine Learning), som är miljösmart, rättvis och utgår från förarens sätt att köra istället för vanliga parametrar som ålder, boendeform och antal körkortsår.

– Vi såg i vår marknadsundersökning att mer än hälften anser att vårt sätt att beräkna premier är mer rättvist än det traditionella sättet. Att fler försäkringar som baseras på Enerfy lanseras på marknaden innebär att vi ger folk det de vill ha, säger Liselott Johansson.

Viktig information:
Denna information är sådan information som Greater Than är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2017 kl. 09:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Emma Tranevik, PR-ansvarig Greater Than
076 – 77 00 561
emma.tranevik@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu
www.enerfy.se

Om Greater Than

Greater Than är ett teknikföretag som, med över 12 års erfarenhet, har utvecklat en teknik som kopplar upp bilen och bidrar till miljövänligare, säkrare och billigare bilkörning. Greater Thans teknologiplattform ”Enerfy” har öppnat upp för en ny affärsmodell gällande bilförsäkringar som baseras på hur långt bilen körs och på vilket sätt föraren kör. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-503 015 50. Greater Than noterades på Nasdaq First North den 17 mars 2017. www.greaterthan.eu