30 August 2023

Kommuniké från Extra bolagsstämman i Greater Than AB

Greater Than logotype on background

Extra bolagsstämma i Greater Than AB genomfördes idag den 30 augusti 2023. Extra bolagsstämman fattade beslut enligt följande.

Val av ny styrelseledamot

Extra bolagsstämman valde Claudia van der Salm som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen består därefter av totalt 8 styrelseledamöter utan suppleanter. Styrelseledamöterna presenteras på www.greaterthan.eu.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen innebärande att styrelsen kan fatta beslut om poströstning och insamling av fullmakter.

Stockholm 30 augusti 2023

GREATER THAN AB

Presskontakt, Greater Than:
PR@greaterthan.eu
+46 855 593 200
www.greaterthan.eu

Om Greater Than

Greater Than är ett dataanalysföretag som är specialiserat på att förstå bilförares påverkan på vägarna. Genom kraften av artificiell intelligens (AI) omvandlar Greater Than GPS-data till insikter som förutspår förarens sannolikhet att krocka och dess klimatpåverkan.

Försäkringsbolag, bilflottor, transportföretag och andra ägare av GPS-data använder Greater Than:s dataanalys för att optimera riskhantering av förare, försäkringslönsamhet samt hantera hållbarhets- och ESG-rapportering.

Greater Than har utsetts på de globala InsurTech100 och AIFinTech100 listorna. Greater Than (GREAT:SE) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på www.greaterthan.eu.