20 August 2015

Halvårsrapport 2015 – korrigerad version

Korrigerad version av tidigare idag offentliggjord halvårsrapport.

RÄKENSKAPER I SAMMANDRAG

FÖRSTA HALVÅR 2015-01-01 till 2015-06-30

Koncern (TSEK)

Nettoomsättning: 2 487 (1 124)

Rörelseintäkter: 3 202 (1 124)

Resultat efter skatt: – 5 356 (-4 371)

Resultat per aktie efter skatt*: – 0,84 (-0,68)

Moderbolag (TSEK)

Nettoomsättning: 1 126 (16)

Resultat efter skatt: – 4 707 (-2 592)

ANDRA KVARTALET 2015-04-01 till 2015-06-30

Koncern (TSEK)

Nettoomsättning: 1 187 (1 124)

Rörelseintäkter: 1 551 (1 124)

Resultat efter skatt: – 2 842 (-4 371)

Resultat per aktie efter skatt*: – 0,44 (-0,68)

Moderbolag (TSEK)

Nettoomsättning: 630 (16)

Resultat efter skatt: – 2 326 (-2 592)

Uppgifter inom parantes avser motsvarande period förra året

* Resultat per aktie efter skatt. Bolaget har 6 388 450 aktier.

Moderbolaget Greater Than AB startade sin verksamhet i mars 2014 och i samband med detta grundades koncernen. Då bolaget grundades 2014-03-14 så redovisas koncernen från 1 april 2014.

I koncernen ingår förutom Greater Than AB (org. nr. 556965-2885), Greater Than S.A. (Company No. 0860.741.970) och Greater Than Svenska AB (org. nr. 556608-3258).

VD HAR ORDET

Bolaget gör sig nu redo för att ta nästa steg i strategi för Enerfy, att lansera tjänster som skapar repetetiva intäkter.

Greater Than har under våren arbetat från en ny typ av bilförsäkring. Våra användare kommer bara behöva betala för den sträcka de kör och vi kommer ge dem lägre premie ju säkrare de kör.

För att kunna skapa en sån kundanpassad försäkring så måste man kunna bedöma risken per körningen och det kan vi. Vi har en unik teknologi och kunskap om förare, vi har lyckats knäcka koden för det digitala förar-DNA vilket gör det möjligt att lansera denna typ av försäkring.

Efterfrågan efter den nya generationens bilförsäkring har under marknadsundersökningar visat sig mycket hög. Fler bilägare väljer att låta bilen stå och väljer alternativa sätta att förflytta sig och då vill de inte betala försäkring som om de var ute och körde i rusningstid.

Enerfy Insurance kommer förändra försäkringsmarknaden på samma sätta som Skype förändrande telefonimarknaden.

Liselott Johansson

Verkställande Direktör