28 October 2020

Greater Than – Kvartalsrapport Q3, 2020

Koncernen Juli – September 2020 (TSEK)
» Nettoomsättning 1 225 (4 202) -71%
» Rörelseresultat -6 150 (-5 667)
» Periodens resultat före skatt -6 289 (-5 797)

» Resultat per aktie före och efter utspädning -0,59* (-0,57)

Koncernen Januari – September 2020 (TSEK)
» Nettoomsättning 7 712 (11 919) -35%
» Rörelseresultat -17 366 (-16 493)
» Periodens resultat före skatt -17 683 (-16 688)

» Resultat per aktie före och efter utspädning -1,67* (-1,66)

* Resultat per aktie efter skatt beräknat på periodens resultat och det genomsnittliga antalet aktier för perioden juli-september 10 721 171 (10 112 404) st aktier och perioden januari-september 10 609 838 (10 037 497) st aktier

VD HAR ORDET

Unik teknologi som levereras till världsledande bolag

Det tredje kvartalet var exceptionellt på många sätt för Greater Than. I kölvattnet av corona-pandemin med massiva nedstängningar i våra viktigaste marknader i Europa och Asien har flera produktlanseringar blivit kraftigt försenade. Trots att förseningar betyder risk, är det starka intrycket att inget projekt har stoppats och vi räknar med stark återhämtning vart efter världen öppnar upp igen. Vårt strategiska beslut att fokusera på kärnverksamheten har visat sig vara helt rätt. Det kortsiktiga omsättningstappet när vi slutat förmedla försäkringar till konsument har gett oss resurser att satsa på avgörande affärsprojekt.

Trots förseningar så påskyndar en händelse som Corona-pandemin nödvändiga förändringar inom försäkringsbranschen. AI för bättre kostnadskontroll och digitalisering för billigare processer kommer att få ännu större betydelse för morgondagens motorförsäkring. Och vi ser redan konkreta tecken på förändringstrycket, vilket drivs av kravet på lönsamhet inom motorsegmentet samtidigt som slutkunderna kräver nya premiemodeller. Förändringar och nya kundkrav som passar vår expertis och produkterbjudande, där vi redan har lösningarna klara för leverans.

Som ett konkret exempel så har vi med vårt nya produkterbjudande, Enerfy Loyalty inlett ett fördjupat samarbete med MSIG Digital Hub. Men det starka i detta samarbete är att MSIG, med hjälp av våra produkter, tagit nya kunder och nu inlett ett samarbete i Vietnam. MSIG (Mitsui Sumitomo Insurance Group) är ett av världen största försäkringsbolag med huvudkontor i Tokyo, Japan. Fler goda tecken från Asien är att vi nu åter är igång med projektet för Toyotas Kinto. Kinto är Toyotas varumärke för ny mobilitet och Enerfy ligger till grund för deras lojalitetsprogram, som nu tar sina första steg för utvärdering på den japanska marknaden. Dessutom förväntas vi utöka samarbetet med Kinto.

Efterfrågan på vårt verktyg Enerfy Risk Portfolio Tracker, med AI för prediktiv riskinsikt, är odiskutabel och helt nödvändig för försäkringbolag som brottas med pressade marginaler. Därför har Enerfy Loyalty visat sig vara den perfekta instegsprodukten för för- säkringsbolag som vill påbörja den digitala resan och få tillgång till ny information. Med Enerfy Loyalty vår App2Car lösning gör vi det enkelt för våra kunder att bygga både lojalitet och engagemang samtidigt som man får tillgång till alla fördelar med Enerfy Risk Portfolio Tracker. Tjänsten och Appen öppnar upp en helt ny digital kommunikationsyta som gör det möjligt att bearbeta kundrelationer och marknaden på nya sätt, samtidigt försäkringsbolagen kan beräkna framtida skadeutfall som tar kärnan av verksamheten, Underwriting – till en helt ny nivå.

För att ytterligare accelerera skalbarheten och förenkla datainsamlingen har vi också öppnat upp vårt SDK (Software Developer Kit), vilket möjliggör access till hela vårt tjänsteutbud för företag som redan använder en App i verksamheten, exempelvis taxi- och bildelningsföretag. SDK betyder att vår App integreras i en annan App.

En sak är säker: vi står inför ett skifte i marknaden och vårt produktutbud är helt skräddarsytt för att hjälpa försäkringsindustrin med bättre lönsamhet och möta nya krav på flexibla och personifierade försäkringslösningar.

Jag vill avslutningsvis tacka alla kollegor på Greater Than som har visat en fantastisk flexibilitet, kreativitet och kapacitet under en lång och utmanande tid. Tillsammans har vi arbetat hårt för att finslipa och mejsla ut produkter och piloter som nu är redo att skala upp när marknaden kommer igång igen.

Liselott Johansson, VD Greater Than

Stockholm, 28 oktober 2020

Frågor besvaras av:

Liselott Johansson, Verkställande direktör Tel: +46 706 542 058
E-mail: liselott.johansson@greaterthan.eu

Viktig information
Denna information är sådan information som Greater Than är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2020 kl. 09.34 CET.

För mer information, kontakta:
Eva Voors, Kommunikationsansvarig, Greater Than 
+46-708 884 880
eva.voors@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu

Om Greater Than

Greater Than är ett AI och Insurtech bolag som säljer riskinsikter om skadefrekvens och kostnad – vilket hjälper försäkringsbolag med bättre prissättning av premier, smarta sätt att skapa kundlojalitet och selektiv nyförsäljning. I Greater Thans produktportfölj finns Enerfy Risk Portfolio Tracker, Enerfy Loyalty och Enerfy Insurance Products samt tjänster och appar för dynamisk prissättning för bildelning, flottor, uthyrning och gamifiering för förare. Greater Than samarbetar med globala försäkringsföretag som Zürich, MS First Capital och TRYG. Greater Than är noterat på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB, +46 (0) 8-528 00 399, info@fnca.se är certifierad rådgivare. Mer information på greaterthan.eu.