24 October 2019

Greater Than – Kvartalsrapport Q3, 2019

Sammanfattning av tredje kvartalet 2019, bild på PDF

Koncernen Juli- September 2019 (TSEK)
» Nettoomsättning 4 202 (3 506) +20%
» Rörelseresultat -5 667 (-4 100)
» Periodens resultat före skatt -5 797 (-4 173)

» Resultat per aktie före och efter utspädning -0,57* (-0,44)

Koncernen Januari – September 2019 (TSEK)
» Nettoomsättning 11 919 (9 878) +21%
» Rörelseresultat -16 493 (-13 165)
» Periodens resultat före skatt -16 688 (-13 371)

» Resultat per aktie före och efter utspädning -1,66* (-1,42)

* Resultat per aktie efter skatt beräknat på̊ periodens resultat och det genomsnittliga antalet aktier för perioden juli-september 10 112 404 (9 438 244) st. aktier och perioden januari-september 10 037 497 (9 438 244) st. aktier

VD HAR ORDET 

Affärsstrategisk etablering i Singapore

Under det tredje kvartalet 2019 har Greater Than ingått avtal med en viktig strategisk partner MS First Capital.

Som svar på växande affärsmöjligheter och nya samarbeten samt ökad efterfrågan på våra försäkringslösningar på marknaden i Sydostasien, öppnade vi vårt bemannade dotterbolag i Singapore i september i år. Etableringen i Singapore är en del av vår expansionsstrategi och kommer väsentligt förstärka Greaters Thans position i Sydostasien. Vår ambition är att accelerera försäljningen av våra avancerade produkter och lösningar på omgivande marknader med oöverträffad, högkvalitativ leverans. Singapore är en nyckelmarknad för regionen och flera stora koncerner har valt att placera sina innovationsnav i Singapore för att där utveckla framtidens lösningar och produkter. Att vara del i dessa nav är inte bara affärsstrategiskt gynnsamt för oss, vi får dessutom en fantastisk möjlighet att vara en del av utvecklingen. Genom vår närvaro i Singapore kommer vi även fördjupa de strategiska partnerskap vi har på plats och därigenom utöka våra affärsnätverk och vårt produktutbud i regionen med de världsledande försäkringsbolag som finns där.

Partnerskapet med AAS, MS First Capital Insurance Limited och ComfortDelGro Insurance Brokers Pte Ltd, i Singapore, är ypperliga exempel på detta. MS First Capital Insurance ägs av japanska Mitsui Sumitomo Insurance Company som är en del av MS&AD Group och är rankande som nummer 1, som regionens bästa skadeförsäkringsbolag. ComfortDelGro Insurance Brokers är ledande försäkringsmäklare i Singapore som specialiserat sig på skadeförsäkringar och riskhantering. De är helägt dotterbolag till ComfortDelGro Corporation Limited, ett av världens största landtransportföretag med en global aktieägarbas och en global syn på marknaden. I partnerskap med dessa två jättar kommer Greater Than inte bara leverera helt digitala försäkringslösningar i Singapore, vi kommer dessutom få möjlighet att expandera med dem inom hela Sydostasien.

Vårt partnerskap med FIA och vår gemensamma globala satsning Fia Smart Driving Challenge har redan engagerat motorklubbar, bilsportstjärnor och vanliga bilförare över hela världen. I Singapore har vi ett nära samarbete med AA Singapore. Vi ser även att en majoritet av de som deltar i utmaningen efter bara några veckor förbättrat sitt körbeteende med ca 50%. Helt fantastiska siffror i arbetet för en hållbarare vägmiljö. I början av december kommer finalen gå av stapeln i Paris och vi ser med spänning emot att för första gången få kora världens smartaste bilförare.

Under kvartalet som gått har vi flyttat vårt huvudkontor till nya rymliga och fräscha lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Härifrån levererar vårt starka, kompetenta och drivna team förstklassiga produkterbjudanden som bygger på våra avancerade Deep Learning AI algoritmer som vi utvecklat. Vår absoluta styrka ligger i vår förmåga att hantera världsledande företag och kunder och kunna ge dem verktyg att med 99,98% noggrannhet kunna prissätta risk och skadefrekvens i realtid per enskild bil/förare.

Liselott Johansson

Verkställande Direktör

Stockholm den 24 oktober, 2019

Länk till rapporthttps://greaterthan.eu/investor-relations/finansiella-rapporter/

Frågor besvaras av:
Liselott Johansson, Verkställande Direktör
Tel: +46 706 542 058
E-mail:liselott.johansson@greaterthan.eu
www.greaterthan.euwww.enerfy.se

Viktig information
Denna information är sådan information som Greater Than är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 09.00 CET

Om Greater Than

Greater Than har utvecklat AI som prissätter risk per fordon i realtid, för att hjälpa försäkringsbolag och biltillverkare att sänka skadekostnaderna och för att stödja nya affärsmodeller och för dynamisk prissättning av nya transporttjänster. Företagets flaggskepp, Enerfy Global är en plattform med över 480 olika tjänster inom hela värdekedjan, inkluderande AI prissättning, digitala försäkringar, gamifiering, förarstöd och lojalitetssystem. Greater Than arbetar idag ihop med ledande försäkringsbolag, biltillverkare och är partner till FIA´s nya tävling, Smart Driving Challenge, världens första tävling i säker bilkörning. Greater Than är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.sewww.greaterthan.eu