12 May 2022

Greater Than – Kvartalsrapport Q1, 2022

Kvartalsrapport Q1 2022, Greater Than

Quarterly report Q1 2022, Greater Than

Koncernen januari – mars 2022 (TSEK)

  • Totala intäkter exkl. aktiverat arbete 5 195 (3 970) +31%
  • Nettoomsättning* 2 269 (1 014) +124%
  • Rörelseresultat -12 201 (-3 692)
  • Periodens resultat före skatt -12 317 (-3 605)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,98** (-0,30)

* Intäkter från Enerfy Global, EIC, Customer R&D har klassats om till övriga rörelseintäkter

** Resultat per aktie efter skatt beräknat på periodens resultat och det genomsnittliga antalet aktier för perioden januari-mars 12 624 171st aktier

VD har ordet

Stark början på 2022

Det första kvartalet har börjat starkt med flera bra affärer, nya kunder och att helt nya kundsegment har lagts till vår pipeline. Som ett bra exempel vill jag nämna affären med ABAX, ett av Europas största telematikföretag. Kunden har en stor lojal kundbas, mycket bra teknik och här kan vi med vår spetsteknologi leverera komponenter som direkt hjälper ABAX att snabbt ta fram nya produkter som ger mervärde för deras kundbas. En spännande aspekt med just detta kunduppdrag är den uppenbara affärsnyttan våra produkter ger till telematikbolag.

Även inom försäkringssegmentet ser vi snabbare förändringar än tidigare, drivna av ett förändrat konsument-och köpbeteende. Konsumenter efterfrågar ökad kostnadstransparens och vill betala för egen, inte för andras konsumtion. Företagssegmenten söker och efterfrågar flexibla och hållbara försäkringslösningar. Båda dessa trender ökar efterfrågan på våra produkter, både direkt från försäkringsbolagen och från deras nuvarande underleverantörer. Med hjälp av vår teknologi kan de snabbt och stabilt vässa sitt produktutbud med kostnadsbesparande, miljöanpassade och personifierande lösningar. Dessutom har vi blivit bättre på att identifiera vilka försäkringsbolag som vill ligga tidigt i digitaliseringsprocessen och därmed passar ihop med oss.

Generellt i marknaden ökar behovet av bättre och snabbare information som direkt ger ökat affärsnytta. Vårt sätt att med hjälp av AI analysera fordonsdata som i realtid tillhandahåller harmoniserade data och prognoser över risk, hjälper alla inom värdekedjan ”mobilitet” med helt nya insikter och förutsättningar för att göra bättre, säkrare och miljövänligare affärer.  Jag är verkligen stolt över att vi på Greater Than kan ge världen denna möjlighet – som för många fortfarande framstår som rena science fiction – att i realtid se nuvarande och framtida kostnader för risk. För mig är kostnader inte bara sparande av pengar utan än mer viktigt: att kunna minska antalet olyckor och dess följder.

Välkommen till framtiden!

Liselott Johansson

VD, Greater Than

Rapporten finns att läsa här 

Denna information är sådan som Greater Than är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande [2022-05-12 kl. 16.35]

För mer information, vänligen kontakta:
Liselott Johansson, VD Greater Than AB
+46 70 654 20 58
liselott.johansson@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu

Om Greater Than

Greater Than är ett AI-data analysföretag som prognostiserar sannolikhet och kostnad för en bilolycka, vilket revolutionerar prissättningen för bilförsäkringar och mobilitetstjänster.

Vår AI har erfarenhet av motsvarande 855 000 manår av verklig bilkörning och har hittills upptäckt över 7 miljarder unika sätt att köra bil: kunskap som gör vår teknologi till den mest erfarna AI-föraren i världen.

Greater Than har listats som ett InsurTech100-företag och utsetts till årets AI Automotive Product, 2021. Greater Than (GREAT.SE) är noterat på Nasdaq First North Growth Markets. Mer info mer på www.greaterthan.eu