Kalender

STYRELSEN I GREATER THAN AB HAR FASTSTÄLLT FÖLJANDE DATUM FÖR RAPPORTER:

24 augusti 2018 Halvårsrapport
26 oktober 2018 Kvartalsredogörelse Q3
21 februari 2019 Bokslutskommuniké

Greater Than AB:s årsredovisning och koncernredovisning kommer hållas tillgänglig från och med den 12 april 2018.