Kalender

STYRELSEN I GREATER THAN AB HAR FASTSTÄLLT FÖLJANDE DATUM FÖR RAPPORTER:

22 februari 2017 Bokslutskommuniké 2016
17 maj 2017 Årsstämma
17 maj 2017 Kvartalsredogörelse Q1
23 augusti 2017 Halvårsrapport Q2

24 november 2017 Kvartalsredogörelse Q3
23 februari 2018 Bokslutskommuniké