22 June 2017

Nordisk försäkringskoncern väljer Greater Thans teknikplattform för ny bilförsäkring

Greater Than kan meddela att den danska försäkringskoncernen Tryg Forsikring A/S lanserar en ny bilförsäkring i Danmark för unga, baserad på Greater Thans teknikplattform Enerfy.

Den nya bilförsäkringen, Tryg Drive är baserad på samma teknik som ligger till grund för den bilförsäkring som i början av mars 2017 lanserades på den svenska marknaden tillsammans med Moderna Försäkringar, som ingår i den nordiska försäkringskoncernen Tryg.

– För oss är den en ära och ett erkännande att få arbeta ihop med Tryg. Deras distributionskraft och vår digitala kompetens är en bra grund för ett framgångsrikt samarbete, säger Liselott Johansson, vd på Greater Than.

Sedan svenska bilförsäkringen, Enerfy – Försäkring med Moderna, lanserades har Greater Thans teknikplattform, Enerfy, fått stor internationell uppmärksamhet. Greater Thans kunskap att prissätta risk i realtid med hjälp av artificiell intelligens (AI) börjar nu synas på marknaden och har fått stora försäkringsbolag, däribland Tryg, att visa intresse och förstå det revolutionerande med teknologin bakom Enerfy.

– Våra priser har hittills baserats på en riskbedömning, byggd på skadedata för alla ungdomar, men med hjälp av Greater Thans teknik kan vi nu bedöma varje körning för varje enskild ung förare. I praktiken innebär detta att vi kan erbjuda ett pris som är baserat på individens beteende snarare än en grupps körmönster, säger Johan Kirstein Brammer, ansvarig chef för Privat Tryg i Danmark.

Trygs lansering innebär att Greater Than släpper en produkt baserat på företagets flexibla och starka White Label-plattform till ett försäkringsbolag. Det innebär även starten på Greater Thans globala expansion av den egenutvecklade teknikplattformen Enerfy.

– Samarbetet med Tryg är en språngbräda ut i världen där vi ser ett stort intresse från andra försäkringsbolag i Europa och även andra världsdelar, säger Liselott Johansson.

Baserad på Greater Thans egenutvecklade teknikplattform

Det är via en Plug-in, kundens smartphone och Enerfys molnlösning med algoritmer och AI som prissätter förarens körsätt och som får föraren att köra smartare. Trygs nya sätt att beräkna priser ger en rättvis premie som speglar förarens körsätt för varje enskild körsträcka. All information om försäkringen finns och hanteras i förarens smartphone via appen ”Tryg Drive”.

Viktig information:
Denna information är sådan information som Greater Than är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 juni 2017 kl. 08:30 CET. 

För mer information, vänligen kontakta:
Emma Tranevik, PR-ansvarig Greater Than AB
+46 76 77 00 561
emma.tranevik@greaterthan.eu

Susanne Lindhage, PR-ansvarig Tryg Forsikring A/S
+45 41 86 28 80
susanne.lindhage@tryg.dk

Så fungerar Tryg Drive

Försäkringen riktar sig till ungdomar under 30 år. Föraren har bilförsäkringen digitalt i en app och får varje enskild körning profilerad med en egen riskkurva och bonussparande. Till skillnad från den svenska lösningen, Enerfy – Försäkring med Moderna, betalar förarna med Tryg Drive en grundsumma som de sedan kan få tillbaka upp till 30 procent för om de kör bra. Ju bättre föraren kör, desto mer pengar får hen tillbaka.

Om Greater Than

Greater Than har, med över 10 års erfarenhet av uppkopplade bilar, utvecklat tjänster för bilister som bidrar till billigare, miljövänligare och enklare bilkörning. Greater Thans teknologi har öppnat upp för en ny affärsmodell gällande bilförsäkringar som baseras på hur bilen körs – en ”Pay as you drive”-försäkring.

Om Tryg Forsikring A/S

Tryg är Danmarks största försäkringsbolag och även nordens näst största försäkringskoncern. Tryg-koncernen har i dagsläget nära 3 300 anställda i Sverige, Norge och Danmark, där de har cirka 3 miljoner kunder.