2 December 2021

Meddelande om korrigering gällande extra bolagstämma

Styrelsen för Greater Than AB har idag konstaterat att kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar inte offentliggjordes vid korrekt datum avseende den extra bolagsstämma, vars kallelse offentliggjordes i pressmeddelande den 25 oktober 2021. Styrelsen gör därmed bedömningen att de i pressmeddelande den 15 november 2021, angivna stämmobesluten inte är gällande för bolaget. Bolaget avser därför inom kort kalla till ny extra bolagsstämma för att fatta beslut i de ärenden som angavs i pressmeddelandet den 25 oktober 2021.

För mer information, vänligen kontakta:
Liselott Johansson, VD Greater Than AB
+46 70 – 654 20 58
liselott.johansson@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu

Om Greater Than AB

Greater Than är ett analysföretag som med AI i realtid estimerar CO2-påverkan och sannolikheten för en förare att vara med om en bilolycka, vilket revolutionerar prissättning av försäkringar och möjliggör nya affärslösningar för den mobila delningsekonomin.

Vår AI har erfarenhet som motsvarar 855 000 manår av verklig körning och har hittills upptäckt över 7 miljarder olika sätt att köra bil på. En inlärning som gör den till den mest erfarna AI-föraren i världen.

Greater Than har utnämnts i kategorin årets AI-produkt/tjänst av Informa Tech Automotive Awards 2021 och är med på den globala InsurTech 100-listan 2021. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. För mer info www.greaterthan.eu.