19 January 2016

Marknadsmeddelande 17/16 – Information om företrädesemission i Greater Than AB

Sista dag för handel i aktie (Greater Than) med rätt till tilldelning av teckningsrätten i emissionen är den 21 januari 2016. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 22 januari 2016.

Avstämningsdagen hos Euroclear är den 25 januari 2016.

För varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 25 januari 2016 kommer aktieägarna att erhålla en (1) teckningsrätt. Tjugo (20) teckningsrätter berättigar till teckning av (3) nya aktier till en teckningskurs om 8 SEK per aktie (3:20 a 8 SEK).

Teckning av aktier ska ske från och med den 27 januari 2016 till och med den 10 februari 2016.

Teckningsrätter kommer att handlas på AkiteTorget mellan den 27 januari 2016 till och med den 8 februari 2016. Handel med betalda tecknade aktier kommer att äga rum mellan den 27 januari 2016 till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Information om teckningsrätten:
Kortnamn: GREAT TR
ISIN-kod: SE0007980636
Orderboks-ID: 118440
Första handelsdag: 27 januari 2016
Sista handelsdag: 8 februari 2016
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: GREAT BTA
ISIN-kod: SE0007980644
Orderboks-ID: 118441
Första handelsdag: 27 januari 2016.
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 19 januari 2016

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se