20 May 2015

Kvartalsredogörelse Q1 2015

RÄKENSKAPER I SAMMANDRAG

Kvartalsredogörelse 2015-01-01 till 2015-03-31

Koncern (TSEK)

Nettoomsättning: 1 300

Rörelseintäkter: 1 651

Resultat efter skatt: – 2 514

Resultat per aktie efter skatt*:    – 0,39

Moderbolag (TSEK)

Nettoomsättning: 496

Resultat efter skatt: – 2 382

Redogörelse perioden 2014-03-14 till 2014-12-31

Koncern (TSEK)

Nettoomsättning: 4 024

Rörelseintäkter: 4 733

Resultat efter skatt: – 8 905

Resultat per aktie efter skatt*:    – 1,39

Moderbolag (TSEK)

Nettoomsättning: 108

Resultat efter skatt: – 8 763

* Resultat per aktie efter skatt. Bolaget har 6 388 450 aktier.

Moderbolaget Greater Than AB startade sin verksamhet i mars 2014 och i samband med detta grundades koncernen. Då bolaget grundades 2014-03-14 så redovisas koncernen från 1 april 2014.

I koncernen ingår förutom Greater Than AB (org. nr. 556965-2885), Greater Than S.A. (Company No. 0860.741.970) och Greater Than Svenska AB (org. nr. 556608-3258).

VD HAR ORDET

Jag är precis hemkommen efter fyra mycket intressanta veckor i Silicon Valley, meckat för start-ups och teknikbolag.

Mitt största intryck är att Greater Than ligger långt fram inom ett av de hetaste teknikområdena – Connected Car.

”Alla” är där, biltillverkarnas framtidscenter, underleverantörerna, försäkringsbolag, teknikföretag, konsulter, kartleverantörer, Tesla, Google, Apple, ja hela bilens ekosystem samlas just i Silicon Valley.

Jag har under min vistelse fått bekräftat att Greater Than besitter en unik teknologi.

En teknologi som är lika revolutionerade för bilbranschen som upptäckten av människans DNA har varit för läkekonsten. Vi är världsledande på att förstå föraren.

Vi har djupare, bredare och större kunskap om förarna än någon annan.

Vårt ”Digitala Förar-DNA” är guld värt för att utveckla framtidens mer energisnåla bilar och för användning i den nya cirkulära ekonomin där det kommer bli mer vanligt att dela bil. Vi tror också att vår teknologi kommer förändra bilförsäkringsbranschen i grunden.

Vad det gäller den direkta konkurrensen till vår produkt Enerfy, så finns det några produkter som liknar den, men Enerfys tjänsteutbud är bredare, roligare, ger mer kundnytta och känslan är att vi kommit längre med försäljningen av produkten än konkurrenterna.

Vi har hittat nycklarna till en skalbar försäljningsmodell och med lovande tillväxt går vi nu in på nya marknader.

En annan observation är den stekheta värderingen på ”Connected Car” bolag. Allt som rör ”koppla upp bilen” tycks ha en särskild dragningskraft.

Då Silicon Valley är centrum för Connected car så har vi valt att etablera vår närvaro mitt i dessa hjärta, välkommen till vårt nya kontor i Palo Alto, Kalifornien, USA.

Kvartal 1 har varit framgångsrikt på fler sätt. Vi har skrivit avtal med Media Markt, Jula och CDON. Vi har levererat våra största orders. Vi har släppt en ny produkt. Det är vad jag kallar högtryck och vi ska fortsätta i den riktningen, vi ska vidare, framåt, uppåt och skapa ännu mer värde till bolaget.

Liselott Johansson

Verkställande Direktör