19 November 2015

Kvartalsredogörelse 2015-01-01 till 2015-09-30

RÄKENSKAPER I SAMMANDRAG

NIO MÅNADER, 2015-01-01 till 2015-09-30

Koncern (TSEK)

Nettoomsättning: 3 324 (2 164)

Rörelseintäkter: 4 382 (2 092)

Resultat efter skatt: – 7 563 (-5 405)

Resultat per aktie efter skatt*: – 1,18 (-0,85)

Moderbolag (TSEK)

Nettoomsättning: 1 409 (21)

Resultat efter skatt: – 6 634 (-5 355)

TREDJE KVARTALET, 2015-04-01 till 2015-06-30

Koncern (TSEK)

Nettoomsättning: 837 (1 040)

Rörelseintäkter: 1 180 (969)

Resultat efter skatt: – 2 207 (-1 033)

Resultat per aktie efter skatt*: – 0,35 (-0,16)

Moderbolag (TSEK)

Nettoomsättning: 283 (4)

Resultat efter skatt: – 1 927 (-2 763)

Uppgifter inom parantes avser motsvarande period förra året

* Resultat per aktie efter skatt. Bolaget har 6 388 450 aktier.

Moderbolaget Greater Than AB startade sin verksamhet i mars 2014 och i samband med detta grundades koncernen. Då bolaget grundades 2014-03-14 så redovisas koncernen från 1 april 2014.

I koncernen ingår förutom Greater Than AB (org. nr. 556965-2885), Greater Than S.A. (Company No. 0860.741.970) och Greater Than Svenska AB (org. nr. 556608-3258).

VD HAR ORDET

Vi har förmodligen världens bästa kompetens för mätning av bilkörning och flera decenniers erfarenhet från fordons, transport och IT-industrin.

Erfarenheter som gett oss insikter i vilka enorma möjligheter det finns att ge konsumenten ett bättre liv.

Vår kunskap ger nya möjligheter till nya och bättre digitala tjänster, tjänster som utmanar traditionella storföretag som sitter fast i gamla affärsmodeller.

Under senaste kvartalet har vi jobbat stenhårt med att planera för lansering av den nya tjänsten – en bilförsäkring.

Vi möts av positiv feedback från de vi möter och vi känner av ett stort intresse från flera håll.

Liselott Johansson

Verkställande Direktör

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

  • Greater Than informerar om att de lanserar världens första smarta bilförsäkring. Med Enerfys bilförsäkring betalar användarna för faktiskt körda mil och ger lägre premie ju säkrare man kör. Bolaget har arbetat fram en smart bilförsäkringslösning som baseras på företagets unika teknologi, det digitala förar DNA som kan identifiera vilken risk bilister befinner sig i realtid. Det skiljer sig avsevärt mot de traditionella bilförsäkringarna som baserar deras beräkningar på risk på fler års gammal statistik som inte har direkt koppling till bilisten för stunden.
  • Vi har genomfört två rekryteringar under perioden. Vi har anställt två nya nyckelpositioner, en digital kreatör och en marknadskoordinator.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Energimyndigheten går in med ett stöd om drygt 4,7 miljoner i form av ett bidrag med begränsat royaltyåtagande. Stödet tillför bolaget kapital för utveckling av två nya tjänster, en fordonsförsäkring med en betalningsmodell som premierar bränsleeffektiv och säker körning och en karttjänst för bränsleeffektiv ruttplanering. Energimyndigheten har genomfört noggrann genomlysning av bolaget och kommit fram till att bolaget har en unik teknologi som kan ge avgörande energieffektivisering.

 Prenumerera

 Dokument & länkar