3 June 2021

KINTO och Greater Than utökar sitt samarbete i Japan

Woman holding her phone, phone is showing KINTO app
Idag meddelar det marknadsledande insurtech-bolaget Greater Than att man utökar samarbetet med Toyota KINTO i Japan. KINTO, som är Toyotas nya erbjudande att få tillgång till bil utan att behöva äga den, kommer inom samarbetet använda Greater Than´s teknologi för att ytterligare förbättra användarupplevelsen av tjänsten.

Toyota KINTO är Toyotas världsledande varumärke för nya mobilitetstjänster och en del av Toyotas globala vision att utvecklas till ett mobilitetsföretag som tillhandahåller alla typer av mobilitetstjänster. Målet är att ge människor möjlighet att transportera sig – när de vill och var de än är – genom smarta, enkla och miljövänliga mobilitetslösningar.

Med en delad vision om att tillhandahålla flexibla, kundorienterade och hållbara mobilitetstjänster fördjupar nu Greater Than och KINTO samarbetet. Ett samarbete som inleddes för ett år sedan med ett gamified lojalitetsprogram. Greater Than kommer nu att vidareutveckla och tillhandahålla transparenta, lättförståeliga och användarvänliga lösningar för KINTO i Japan.

“Vår vision är att vara den mest kundorienterade tjänsteleverantören av mobilitetstjänster världen över. Samarbetet med Greater Than passar oss perfekt eftersom båda parter strävar efter att använda den senaste tekniken för att utveckla och distribuera lösningar som bidrar till en säkrare och renare vägmiljö och samtidigt skapa en positiv produktupplevelse för våra kunder”, – säger Yasuyuki Nunokawa, på Office of the KINTO President.

“Det är en stor ära för oss att fördjupa vårt samarbete med KINTO. Kinto erbjuder en världsledande mobilitetstjänst och går i spetsen för ett digitaliserat och kundorienterat utbud. Kombinationen av deras kunskap om slutanvändare och vår teknologi gör det möjligt för oss att gemensamt utveckla och lansera marknadens mest tilltalande tjänster och erbjudanden”, – säger Liselott Johansson, VD på Greater Than

KINTO Global grundades i januari 2019 som ett joint venture mellan Toyota Financial Services (TSFC: 66,6%) och Sumitomo Mitsui Auto Services (SMAS: 33,4%). KINTO är en del av Toyota-koncernens strategi för fortsatt tillväxt på den globala marknaden. Det är ett komplement till den befintliga affärsmodellen och genom att erbjuda nya mobilitetstjänster kan koncernen möta en ny efterfrågan hos kunder. Samtidigt är samarbete en viktig del av KINTO för att tillsammans med städer och regioner stötta deras behov av nya mobilitetslösningar genom att erbjuda en tillgänglig, innovativ och effektiv mobilitet för alla.

För mer information, kontakta:
Eva Voors, Kommunikationsansvarig, Greater Than 
+46-708 884 880
eva.voors@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu

Om Greater Than AB

Greater Than är ett Insurtech bolag som säljer en modell som med AI prissätter bilförsäkringar baserat på framtida skadekostnad per bil, som ersätter dagens premiemetod som bygger på en grupp försäkringstagares historiska skadestatistik. Baserat på Bolagets unika riskinsikter säljer företaget även digitala försäkringslösningar, lojalitetsprogram och andra produkter för ny mobilitet, som hjälper försäkringsbolag att öka lönsamheten, skapa nya affärer och kundlojalitet. I Greater Thans produktportfölj finns Enerfy Risk Portfolio Tracker, Enerfy Loyalty och Enerfy Insurance Products samt tjänster och appar för dynamisk prissättning för bildelning, bilflottor, uthyrning och gamifiering för förare. Greater Than samarbetar med globala försäkringsföretag som Zürich, MSIG, MS First Capital och TRYG. Greater Than är noterat på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. För mer info www.greaterthan.eu.