25 August 2021

Halvårsrapport Q2, 2021

Woman holding her phone, phone is showing KINTO app
Ökad marknadsnärvaro globalt genom partnerskap  och en förstärkt organisation

Koncernen april – juni 2021

(TSEK)

• Nettoomsättning 4 009 (3 506) +14%

• Rörelseresultat -7 233 (-4 467)

• Periodens resultat före skatt -7 318 (-4 549)

• Resultat per aktie före och efter utspädning -0,58* (-0,43)

* Resultat per aktie efter skatt beräknat på periodens resultat och det genomsnittliga antalet

aktier för perioden april-juni 12 624 171 (10 554 171) st aktier.

Koncernen januari – juni 2021

(TSEK)

• Nettoomsättning 7 965 (6 486) +23%

• Rörelseresultat -10 925 (-11 216)

• Periodens resultat före skatt -10 923 (-11 395)

• Resultat per aktie före och efter utspädning -0,87* (-1,08)

* Resultat per aktie efter skatt beräknat på periodens resultat och det genomsnittliga antalet

aktier för perioden april-juni 12 624 171 (10 537 471) st aktier.

VD har ordet

Starkt positionerade att driva digital acceleration för våra kunder

2020 var på många sätt ett exceptionellt och omvälvande år. Världen stannade upp samtidigt som den accelererade. Vi blev mer digitala. I spåren av Covid-19 pandemin ser vi en snabb accelerationen inom insurtech. Vårt alltmer digitaliserade samhälle och användande av app-baserade och kundfokuserade tjänster driver konkurrens och skyndar på processer. Efterfrågan ökar på mer flexibla, hållbara och personifierade erbjudanden. Den nya mobiliteten är ett exempel på det som driver utvecklingen. Att transportera sig har aldrig varit enklare eller mer digitalt än med tjänster som Toyota KINTO, Uber och Bolt. Ett konsumentbeteende där man premierar digitala tjänster med kunden i fokus, där man med stor flexibilitet och enkelhet kan använda en bil utan att äga en bil. Dessa marknadskrafter knuffar nu den traditionella försäkringsbranschen framåt. Och det är i denna förändring vår AI plattform, vår vassa riskanalys och våra SaaS produkter som kan prissätta risk gör stor skillnad.

Genom vår patenterade AI analysplattform gör vi det möjligt för våra kunder att förstå sin risk och sin framtida kostnad på ett helt nytt och unikt sätt. Med hjälp av vårt prenumerationsbaserade tjänsteutbud får våra kunder realtidsinsikt och möjlighet att korrekt prissätta sin faktiska risk. Exempelvis kan vår kund, bilförsäkringsbolaget, se exakt vilka kunder som kommer att kosta mest – redan efter att kunden bara kört 1 km. Om kunden löpande kör med hög risk kan försäkringsbolaget antingen höja priset för premien eller självrisken för just denna kund, eller kanske rent av säga upp kunden. Samma sak gäller ett mobilitetsbolag som bär kostnaden för fordonsflottan de hyr ut. Kör kunder vårdslöst, slits bilarna ut och leder till en ökad försäkringskostnad. Kort sagt en olönsam affär man inte har råd med. Det är där vår dataanalys och våra smarta verktyg kommer in i bilden som en given del av framtidens affär.

Vi hjälper våra kunder att öka sin lönsamhet, förbättra kundrelationer och därtill bidra till att fler kör smartare, säkrare och miljövänligare.

Vår försäkringslösning att med AI bedöma och prissätta risk blev nyligen godkänd av Departement of Insurance i Arizona, USA. En marknad känd för sin byråkratiska försiktighet.

Drivet av vår starka finansiella ställning fortsätter vi vår globala tillväxt genom ökad lokal marknadsnärvaro och profilerade rekryteringar. Under våren 2021 har vi storsatsat på den japanska marknaden, där vi har varma och starka kundrelationer. I maj startade vi ett helägt dotterbolag i Tokyo, och förtätade samtidigt vårt samarbete med Toyota Kinto. Vår närvaro i Japan, möjliggör även ett fördjupat samarbete med Mitsui Sumitomo (MSIG), som är ett av Japans och Sydostasiens största försäkringsbolag. Med MSIG har vi flera etablerade uppdrag och samarbeten i gång, bland annat med produkter som kommersiellt rullar i Singapore, Indonesien och i Vietnam.

Vi har också satsat stort på vår operativa organisation och rekryterat de nyckelpersoner som krävs för vår ökade skalbarhet och expansion. Förutom rekrytering av CFO, General Counsel och Head of Product Development har jag bildat en ny ledningsgrupp där dessa roller och personer ingår tillsammans med tidigare medlemmar. Vår ledningsgrupp i kombination med våra seniora rådgivare har en fantastisk bredd, kompetens och det driv som behövs.

Jag bedömer att bolaget står väldigt starkt positionerat att driva teknikutvecklingen och digitaliseringen framåt. Vilket inte hade varit möjligt utan våra fantastiska medarbetare, partners, kunder och aktieägare.

Liselott Johansson, VD

Stockholm 2021 08 25

Denna information är sådan som Greater Than är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-25 09:31 CET.

För mer information, kontakta:
Eva Voors, Kommunikationsansvarig, Greater Than
+46-708 884 880
eva.voors@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu

Om Greater Than AB

Greater Than är ett Insurtech bolag som säljer en modell som med AI prissätter bilförsäkringar baserat på framtida skadekostnad per bil, som ersätter dagens premiemetod som bygger på en grupp försäkringstagares historiska skadestatistik. Baserat på Bolagets unika riskinsikter säljer företaget även digitala försäkringslösningar, lojalitetsprogram och andra produkter för ny mobilitet, som hjälper försäkringsbolag att öka lönsamheten, skapa nya affärer och kundlojalitet. I Greater Thans produktportfölj finns Enerfy Risk Portfolio Tracker, Enerfy Loyalty och Enerfy Insurance Products samt tjänster och appar för dynamisk prissättning för bildelning, bilflottor, uthyrning och gamifiering för förare. Greater Than samarbetar med globala försäkringsföretag som Zürich, MSIG, MS First Capital och TRYG. Greater Than är noterat på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. För mer info www.greaterthan.eu.