20 August 2015

Halvårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30

RÄKENSKAPER I SAMMANDRAG

Kvartalsredogörelse 2015-01-01 till 2015-03-31

Koncern (TSEK)

Nettoomsättning: 2 487

Rörelseintäkter: 3 202

Resultat efter skatt: – 5 356

Resultat per aktie efter skatt*: – 0,84

Moderbolag (TSEK)

Nettoomsättning: 1 126

Resultat efter skatt: – 4 707

Redogörelse perioden 2014-03-14 till 2014-12-31

Koncern (TSEK)

Nettoomsättning: 4 024

Rörelseintäkter: 4 733

Resultat efter skatt: – 8 905

Resultat per aktie efter skatt*: – 1,39

Moderbolag (TSEK)

Nettoomsättning: 108

Resultat efter skatt: – 8 763

* Resultat per aktie efter skatt. Bolaget har 6 388 450 aktier.

Moderbolaget Greater Than AB startade sin verksamhet i mars 2014 och i samband med detta grundades koncernen. Då bolaget grundades 2014-03-14 så redovisas koncernen från 1 april 2014.

I koncernen ingår förutom Greater Than AB (org. nr. 556965-2885), Greater Than S.A. (Company No. 0860.741.970) och Greater Than Svenska AB (org. nr. 556608-3258).

RÄKENSKAPER I SAMMANDRAG

Kvartalsredogörelse 2015-01-01 till 2015-03-31

Koncern (TSEK)

Nettoomsättning: 2 487

Rörelseintäkter: 3 202

Resultat efter skatt: – 5 356

Resultat per aktie efter skatt*: – 0,84

Moderbolag (TSEK)

Nettoomsättning: 1 126

Resultat efter skatt: – 4 707

Redogörelse perioden 2014-03-14 till 2014-12-31

Koncern (TSEK)

Nettoomsättning: 4 024

Rörelseintäkter: 4 733

Resultat efter skatt: – 8 905

Resultat per aktie efter skatt*: – 1,39

Moderbolag (TSEK)

Nettoomsättning: 108

Resultat efter skatt: – 8 763

* Resultat per aktie efter skatt. Bolaget har 6 388 450 aktier.

Moderbolaget Greater Than AB startade sin verksamhet i mars 2014 och i samband med detta grundades koncernen. Då bolaget grundades 2014-03-14 så redovisas koncernen från 1 april 2014.

I koncernen ingår förutom Greater Than AB (org. nr. 556965-2885), Greater Than S.A. (Company No. 0860.741.970) och Greater Than Svenska AB (org. nr. 556608-3258).