12 April 2017

Greater Thans spridningsemission genomförd, bolaget mer än dubblar antalet aktieägare

I den avslutade spridningsemissionen i Greater Than AB (publ) tecknades 408 100 aktier från cirka 300 investerare, vilket innebär att antalet aktieägare ökar med 110 %.

Från spridningsemissionen erhåller Greater Than ca 5 600 000 kronor i emissionslikvid före emissionskostnader. Teckningskursen har fastställts till 13,8 kr/aktie, vilket är 8 procent lägre än den volymägda snittkursen under teckningsperioden 31 mars – 10 april 2017.

Syftet med emissionen var att öka antalet aktieägare i Bolaget och skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien. Den stärkta finansiella ställningen som nyemissionen innebär möjliggör intensifierad utveckling av produkt och verksamhet.

– Det är med stolthet som jag får välkomna 300 nya aktieägare i Greater Than. Vi är glada över det stora intresset samtidigt som vi förbättrar både vår finansiella ställning och bidrar till ökad handel i aktien, säger Liselott Johansson vd för Greater Than AB.

Det totala antalet aktier i bolaget kommer efter registreringen hos Bolagsverket att uppgå till 8 545 386 aktier. Genom emissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget till 854 538,6 kronor.

Viktig information:
Denna information är sådan information som Greater Than AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2017 kl. 08.05 CET. 

För mer information, vänligen kontakta:
Liselott Johansson, VD Greater Than AB
070 – 654 20 58
liselott.johansson@greaterthan.eu

Om Greater Than

Greater Than har, med över 10 års erfarenhet av uppkopplade bilar, utvecklat tjänster för bilister som bidrar till billigare, miljövänligare och enklare bilkörning. Greater Thans teknologi har öppnat upp för en ny affärsmodell gällande bilförsäkringar som baseras på hur bilen körs – en ”Pay as you drive”-försäkring. Med den nya bilförsäkringen kommer alltfler användare dessutom att ställa bilen hemma till förmån för andra transportalternativ då försäkringskostnaden blir mer transparent.