12 December 2019

Greater Than tar APP baserad riskbedömning till en ny nivå

Traffic in sunset
Med en “bara app” lösning för realtids prissättning av risk per resa

Greater Than kommer att lansera en OBD-fri lösning för alla bilar med infotainment-system som bygger på högkänslig spårbarhet i appen. Lanseringen kommer sannolikt att ske under våren 2020 och då finnas tillgängligt för alla användare som vill få tillgång till företagets digitala försäkringslösning Enerfy direkt i infotainmentsystemet utan att behöva använda en OBD-läsare.

Den mycket känsliga spårbarheten i appen och den OBD-fria lösningen är ett väsentligt steg framåt för Greater Than i företagets målsättning att tillhandahålla en tjänst som inkluderar alla typer av fordon, oavsett bränsletyp, tillverkningsår, fordonstyp eller geografisk position. Den strategiska utvecklingen är ett svar på behovet av ett effektivt genomförande och ramverk som stöder de kärnvärden som försäkringsgivare har idag och i framtiden.

”Eftersom vi är i framkant i branschen vad det avser utveckling och har inlett samarbete med internationellt stora kunder är vi angelägna om att se till att våra lösningar kan användas av alla typer av fordon. För oss är det mycket viktigt att appen identifierar faktiska körningar. Tack vare vår utveckling inom detta område kommer vi nu inom kort lansera en app med en superkänslig spårbarhet.”- säger Sten Forseke, grundare Greater Than

”Vi har tagit vår deep learning AI till en helt ny dimension! OBD-data eller inte kommer bli valfritt med vår lösning eftersom våra adaptiva algoritmer är djupt tränade och identifierar minsta förändring i körbeteendet. Den nya OBD-fria lösningen kommer att förenkla ombordstigning av nya kunder och gör att dörren står vidöppen för alla förare, oavsett fordonstyp eller ålder på fordon.”- säger Anders Lindelöf, medgrundare och CTO på Greater Than.

Den fördjupade köranalysen kommer, liksom tidigare, bedöma körningar per sekund och per meter som fordonet rullar och omedelbart korrelera detta till en prissatt risknivå. Något som både ger förare och försäkringsgivare en transparent realtidsinsikt i risk vilket gör körutvärdering ännu kraftfullare. Den OBD-fria lösningen kommer inledningsvis erbjudas till användare med ett infotainmentsystem i sina bilar för att mäta, prissätta och belöna individuellt körbeteende.

För mer information, kontakta:
Eva Voors, PR och Kommunikationsansvarig
+46-708 884 880
eva.voors@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu

Viktig information
Denna information är sådan information som Greater Than är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2019 kl. 13.15 CET.