15 April 2024

Greater Than stärker ägarbasen med Soya Group

Greater Than logotype on background

Greater Than (GREAT), det globala analysbolaget som genom kraften av AI undviker trafikolyckor, prissätter bilförsäkringar och bilens klimatpåverkan, breddar ägarbasen med syftet att stärka nätverket inom ESG för mobilitet.

Greater Than vill varsamt och selektivt bredda en redan stark ägarbas för att fördjupa nätverket inom både ESG och mobilitet. Nya regleringar såsom bland annat EU direktivet CSRD ställer högre krav på företags ESG redovisning och compliance, Bolaget har därför extra fokus på ägare som kan bidra med kompetens inom dessa områden.

Soya Group där bl.a. Walleniusrederierna ingår, har via ett av sina dotterbolag Wallstreet AB förvärvat aktier i Greater Than genom en transaktion med Sten Forseke. Wallstreet har förvärvat närmare 2% av Bolagets aktier.

”Med deras långsiktighet, engagemang inom hållbarhet och därtill ett brett kontaktnät inom den globala bilindustrin, har vi fått in en drömspelare på ägarlistan”, säger Sten Forseke, grundare.

EU har instiftat en lag som gör ESG rapportering obligatorisk för företag, vilket innebär att man transparent ska redovisa sin påverkan på kriterier inom miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Vilket Bolaget bedömer kommer ytterligare att stärka efterfrågan på våra SaaS tjänster inom klimat och risk.

”Med ovan i tanke är tajmingen utmärkt och vi hälsar dem hjärtligt välkomna”, säger Liselott Johansson, VD på Greater Than.

Besök www.greaterthan.eu för mer information.

Presskontakt, Greater Than:
PR@greaterthan.eu
+46 855 593 200
www.greaterthan.eu

Om Greater Than

Greater Than är ett dataanalysföretag som är specialiserat på att förstå bilförares påverkan på vägarna. Genom kraften av artificiell intelligens (AI) omvandlar Greater Than GPS-data till insikter som förutspår förarens sannolikhet att krocka och dess klimatpåverkan.

Försäkringsbolag, bilflottor, transportföretag och andra ägare av GPS-data använder Greater Than:s dataanalys för att optimera riskhantering av förare, försäkringslönsamhet samt hantera hållbarhets- och ESG-rapportering.

Greater Than har utsetts på de globala InsurTech100 och AIFinTech100 listorna. Greater Than (GREAT:SE) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på www.greaterthan.eu.