18 March 2022

Greater Than samarbetar med ABAX, tillhandahåller AI-komponenter för små och medelstora företagsflottor i Europa

Greater Than ABAX

Greater Than (GREAT.ST), den ledande leverantören av AI DriverDNA för prissättning av bilförsäkringar, inleder idag ett partnerskap med ABAX, en av de största telematikföretagen i Europa. Greater Thans roll i det långsiktiga partnerskapet är att tillhandahålla AI-lösningar för snabb skalbarhet. Samarbetet innebär att 200 000 fordon kopplas till Enerfy-plattformen och kommer påverka Greater Thans intäkter redan under 2022.

Med verksamhet i sex länder i Europa och en ständigt växande kundbas kommer ABAX, genom partnerskapet att bredda sin portfölj av uppkopplade erbjudanden för små och medelstora flottor. Inom samarbetet levererar Greater Than sin patenterade AI baserade riskanalys, med tillhörande produkter för prissättning och CO2 besparingar. ABAX kommer stegvis erbjuda det nya försäkringserbjudandet till sin kundbas.

“Med mer än 18 års erfarenhet är Greater Than en pionjär inom AI analys av realtidsprognoser av olyckssannolikhet och CO2-förbrukning per enskild förare. Vi är stolta över att få ombord ABAX på vår AI-dataanalysplattform och kunna stötta ABAX att nå deras marknadsambitioner.”, – säger Liselott Johansson, vd för Greater Than

“Samarbetet med Greater Than och integrationen av deras AI-analys och riskprissättningsmodeller kommer att tillföra ett betydande värde för ABAX.”, säger Morten Strand, vd för ABAX

Partnerskapet kommer att kombinera ABAX:s förmåga att använda och tillhandahålla tjänster för uppkopplade fordonsflottor med Greater Thans kapacitet att i realtid överföra fordonsdata via API- anslutning till Greater Thans molnbaserade AI-dataanalys.

Informationen är sådan som Greater Than är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande [2022-03-18 kl. 12.44]

För ytterligare information, kontakta:

Eva Voors, kommunikationsansvarig Greater Than

eva.voors@greaterthan.eu

+46 708 884 880

Om Greater Than

Greater Than är ett AI-data analysföretag som prognostiserar sannolikhet och kostnad för en bilolycka, vilket revolutionerar prissättningen för bilförsäkringar och mobilitetstjänster.

Vår AI har erfarenhet av motsvarande 855 000 manår av verklig bilkörning och har hittills upptäckt över 7 miljarder unika sätt att köra bil: kunskap som gör vår teknologi till den mest erfarna AI-föraren i världen.

Greater Than har listats som ett InsurTech100-företag och utsetts till årets AI Automotive Product, 2021. Greater Than (GREAT.SE) är noterat på Nasdaq First North Growth Markets. Mer info mer på www.greaterthan.eu

About ABAX

ABAX provide sustainable solutions for a connected world. Backed by Investcorp, ABAX is one of the leading companies in Europe within the telematics and IoT industries. Through smart solutions, ABAX connects your workspace by offering a variety of products and services. These services enable businesses to boost productivity, reduce costs while keeping oversight, and also increase performance among leaders and employees. All solutions are offered and delivered as Software-as-a-Service. ABAX has 300 employees and offices in Norway, Sweden, Denmark, Finland, United Kingdom, the Netherlands, Belgium, and Poland. The company headquarters are based in Larvik, Norway. www.abax.com