29 May 2020

Greater Than renodlar för full fokus på kärnaffären – sälja AI till försäkringsbolag

Greater Than har beslutat att helt fokusera på Bolagets kärnaffärer att sälja AI baserad teknologi till försäkringsbolag. Som ett led i den strategin upphör Greater Than med förmedling av försäkringar mot konsument och frigör samtidigt resurser för att fokusera på kärnområdet som möter den ökade efterfrågan på framförallt AI baserad riskinsikt.

Bolagets kärnaffär att utveckla och leverera AI baserad riskinsikt och produkter som är lätta att implementera har dessutom sett ökad efterfrågan under Covid-19. Flera försäkringskunder efterfrågar produkter som betalas efter användande till skillnad från fast årligt premie och många stora försäkringsbolag ser över nya användarbaserade erbjudanden. Samtidigt växer marknaden inom ny mobilitet, vilket skapar ytterligare möjligheter för Greater Than. Till förmån för detta väljer Greater Than att helt fokusera på sin kärnverksamhet och upphöra med försäkringsförmedling till konsument.  Med det strategiska beslutet frigörs samtidigt Bolaget från ett exklusivitetsavtal, vilket nu möjliggör försäljning av tjänster även i Norden.

”Efterfrågan på våra kärnprodukter ökar, en trend som ytterligare förstärkts av Covid-19 där bilägare efterfrågar användarbaserade prissättning. Därför renodlar vi och vi kan nu dessutom börja sälja B2B på vår hemmamarknad”, säger Liselott Johansson, VD Greater Than

Bolaget har under flera års tid byggt upp kunskap och erfarenheter av hur AI kan påverka bilister att köra trafiksäkrare, miljövänligare och samtidigt ges möjligheten att styra sin försäkringskostnad.

”Det har varit givande att samarbeta med Moderna Försäkringar och tillsammans med våra Enerfykunder har vi har byggt upp kunskap som varit ovärderlig för vår utveckling” – fortsätter Liselott Johansson

”Vi vet att många kommer att sakna Enerfy Bilförsäkring, våra kunder älskar verkligen konceptet. Jag kommer inte bli inte förvånad om dom snart får ett liknande erbjudande från annat håll, nu när vi tillgängliggör våra tjänster för andra aktörer i Sverige”, säger Jimmy Palmqvist, COO på Greater Than

Bolagets omsättning påverkas negativt av beslutet men det ger en positiv inverkan på kassaflödet.

För mer information, kontakta:
Eva Voors, Kommunikationsansvarig, Greater Than 
+46-708 884 880
eva.voors@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu

Viktig information
Denna information är sådan information som Greater Than är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj, 2020 kl. 14.47 CET

Om Greater Than

Greater Than har utvecklat AI som prissätter risk per fordon i realtid, för att hjälpa försäkringsbolag och biltillverkare att sänka skadekostnaderna och för att stödja nya affärsmodeller och för dynamisk prissättning av nya transporttjänster. Företagets flaggskepp, Enerfy Global är en plattform med över 480 olika tjänster inom hela värdekedjan, inkluderande AI prissättning, digitala försäkringar, gamifiering, förarstöd och lojalitetssystem. Greater Than arbetar idag ihop med ledande försäkringsbolag, biltillverkare och är partner till FIA´s nya tävling, Smart Driving Challenge, världens första tävling i säker bilkörning. Greater Than är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.sewww.greaterthan.eu