24 November 2017

Greater Than Kvartalsredogörelse Q3 2017

TREDJE KVARTALET 2017-07-01 till 2017-09-30

Koncern (TSEK)
Nettoomsättning: 2 212 (795)
Periodens resultat efter skatt: – 4 379 (–2 516)
Resultat per aktie före och efter utspädning: – 0,51 (–0,34)

Moderbolag (TSEK)
Nettoomsättning: 1 902 (204)
Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt: –3 747 (–2 301)

NIO MÅNADER 2017-01-01 till 2017-09-30

Koncern (TSEK)
Nettoomsättning: 5 382 (2 699)
Periodens resultat efter skatt: –10 889 (–7 981)
Resultat per aktie före och efter utspädning: –1,29 (–1,07)

Moderbolag (TSEK)
Nettoomsättning: 3 886 (836)
Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt: –9 976 (–7 406)

VD HAR ORDET

Vi har en härligt positiv utveckling i bolaget. Även detta kvartal ökar omsättningen, vi får flera partners och vi ser en ökad försäljning av försäkringar i Norden som använder vår egenutvecklade artificiella intelligens och teknikplattform.

“AI kommer att revolutionera allt” säger Swedbanks VD, Birgitte Bonnesen i en intervju med Di Digital. Jag håller med och stärkt av att vi nu har visat att vår AI-modell förbättrar bilförsäkringen. Vi ser så långt tre starka trender och samband;

– Vår AI-baserade modell för att prissätta premien ger lägre skadeutfall, verkligheten har i vårt fall överträffat dikten.

– Sedan ser vi att vår modell driver en positiv beteendeförändring, när konsumenten blir upplyst och belönad, blir körstilen säkrare och miljövänligare.

– Detta leder till att konsumenten får en lägre försäkringspremie.

Med det här har vi dragit igång AI-revolutionen, en positiv spiral där säkrare körning ger lägre skadeutfall som i sin tur ger lägre premier som i sin tur leder till ännu mer uppmärksamhet på vägen som ger lägre CO2-utsläpp osv.

Stärkt av framgångarna är vi nu redo att skala upp försäljningen till övriga länder i världen. Det här är alldeles för bra för alla inblandade – försäkringsbolagen, miljön, konsumenten, trafiksäkerheten – för att vänta. Nu är det bara att bygga vidare.

Utmaningen består i att besöka försäkringsbolag och kartlägga vilka som vill digitalisera för att sänka skadeutfallet och sedan gör vår turn-key lösning att bolagen kan börja sälja en digital bilförsäkring, i eget namn. En del bolag kommer naturligtvis att säga “nej” men vi satsar på den vinnande hälften, de som ser att framtiden ligger i styrkan hos konsumenten.

Hela GT teamet är taggade inför framtiden, en framtid som ser allt ljusare ut, speciellt om vi sitter på en teknikplattform som levererar vad den lovar.

Liselott Johansson
Verkställande Direktör

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

» Vd, Liselott Johansson & grundare, Sten Forseke, deltog under Serendipity Challenge under Almedalsveckan där Greater Than utsågs som ett Framtidsbolag.

» Greater Than meddelade att man skriver samarbetsavtal med Tryg Forsikring Norge, som är ett av Norges största försäkringsbolag.

» Grundare, Sten Forseke, var inbjuden till San Francisco, USA, för att träffa och inspirera potentiella partners och utveckla samarbeten.

» Moderna Försäkringar lanserade bilförsäkringen Moderna Smart Flex som bygger och baseras på Greater Thans egenutvecklade teknikplattform, Enerfy.

» Moderna Smart Flex, som är baserad på teknik från Greater Than, blev nominerad till Årets Hållbara Projekt, som avgörs i december 2017.

» Capgemini gav ut deras Capgemini World Insurance Report, där Greater Than tillsammans med Moderna Försäkringar nämns i pressmeddelandet som ett av få företag som i dag erbjuder individanpassade bilförsäkringar i Sverige.

» Greater Than meddelande att man inleder ett samarbete med bilservicefirman Vianor, som är Sveriges största. Vianor kommer att marknadsföra bilförsäkringen Enerfy – Försäkring med Moderna på deras över 110 anläggningar i Sverige.

» Vd, Liselott Johansson, medverkade på ESG Integration Summit på Nasdaq i Stockholm tillsammans med världsbolag inom flera olika branscher, där hon både pitchade Greater Than och modererade samtal.

» Greater Than medverkade under STHLM TECHFEST, där Liselott Johansson medverkade på scen samt hade ett bås tillsammans med Energimyndigheten på ett öppet golv för gäster.

» Grundare, Sten Forseke, blev inbjuden av Deutsche Bank att tala i London inför en utvald grupp investerare med fokus på försäkringsbranschen.

» Vd, Liselott Johansson, deltog på EcoSummit Stockholm på Nasdaq där cleantech-företag bjuds in för att prata om deras produkt/varumärke. Liselott har tidigare deltagit under Ecosummit i Malmö och Berlin.

» Vd, Liselott Johansson, deltog i ett panelsamtal tillsammans med representanter från Springworks & Paydrive under konferensen INSURTECH STHLM, ordnat av Breakit.se och Finansliv.

» Greater Than meddelade att man ändrar redovisningsprincip från K3 till IFRS, samtidigt som man ger ledningen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för ett listbyte till Nasdaq Small Cap eller Nasdaq First North Premier.

» Aida Mesanovic, den nya CFO, slutade sen redan i november.

» Vd, Liselott Johansson, talade om Greater Thans teknik, Enerfy och dess miljöpåverkan om CO2-utsläpp gällande smarta städer under en exklusiv partnerkväll, ordnat av Världsnaturfonden WWF.

» Vd, Liselott Johansson, deltog under eventet ”Cleantech Scandinavia Acceleration Day” tillsammans med andra cleantech-företag i Stockholm, ordnat av Cleantech Scandinavia.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

» Greater Than har genomfört en riktad nyemission av aktier till bl.a. Handelsbanken Fonder om 25 MSEK

» Grundare, Sten Forseke, blev inbjuden som moderator till en av Europas största Insurtech-event i London.

» Greater Than blev inbjudna att prata som fjolårets vinnare av Veckans Affärers och EON:s E-prize under Hållbara Affärer-kvällen.

» Vd, Liselott Johansson, reste till New York tillsammans med Energimyndigheten och Sveriges Energiminister för att presentera Greater Than på bland annat Innovate 46 på Nasdaq.

VD KOMMENTERAR DEN EKONOMISKA RAPPORTEN

Vid halvårsrapporten för år 2017 kunde koncernen meddela en nettoomsättningsökning med 66% och ökningen fortsätter även under detta kvartal till 100% för perioden, januari till september, i jämförelse med samma period för förra året. För Q3 så är nettoomsättningsökningen över 178% i jämförelse med förra året.

Omsättningsökningen kommer från försäljningen av försäkringen genom bolagets egna kanaler i Sverige och även bolagets partners i Norden.

Vi ser ökning i Bolagets repetitiva intäkter för försäkringstjänsten. Intäkterna från LeanHaulage har sjunkit. Detta i linje med förra rapporten.

Bolagets kostnader kommer stiga i och med ökade sälj- och marknadsföringsinsatser på Enerfy försäkringstjänst. I takt med att försäljningen ökar kommer Bolaget anställa mer personal och satsa mer på marknadsföring.

Bolaget har efter periodens utgång genomfört en riktad nyemission av aktier till bl.a. Handelsbanken Fonder om 25 MSEK. Bolagets totala antal utestående aktier ökar från 8 545 386 aktier till totalt 9 438 244 aktier. Emissionen innebär ett ökat aktiekapital med 89 286 SEK från 854 539 till 943 825 SEK.

Styrelsen ser löpande över Bolagets prognostiserade kassaflöden för att säkerställa finansiering och kapital för att kunna driva verksamheten utifrån den strategiska inriktning som styrelsen beslutat om. Ifall behov av ytterligare kapital skulle uppstå bedömer styrelsen att bolaget har goda förutsättningar att kunna tillföra ytterligare finansiering.

BOLAGETS CERTIFIED ADVISER

Mangold Fondkommission AB är bolagets certified adviser.

Tel: 08-503 015 50

E-mail: info@mangold.se.

GRANSKNING AV REVISOR

Kvartalsredogörelsen Q3 2017 har inte granskats av bolagets revisor.

INFORMATIONSKALENDER

» Kvartalsredogörelse Q3 – 24 november 2017

» Bokslutskommuniké – 23 februari 2018

AVLÄMNANDE AV KVARTALSREDOGÖRELSE Q3 2017 

Stockholm, 24 november 2017

Styrelsen – Greater Than AB

Lars Berg, Styrelseordförande

Karin Forseke, Styrelseledamot

Sten Forseke, Styrelseledamot

Roger Karlsson, Styrelseledamot

Tina Thörner, Styrelseledamot

Frågor besvaras av:
Liselott Johansson, Verkställande Direktör
Tel: +46 706 542 058
E-mail: liselott.johansson@greaterthan.eu
www.greaterthan.euwww.enerfy.se

Om Greater Than

Greater Than är ett teknikföretag som, med över 12 års erfarenhet, har utvecklat en teknik som kopplar upp bilen och bidrar till miljövänligare, säkrare och billigare bilkörning. Greater Thans teknologiplattform ”Enerfy” har öppnat upp för en ny affärsmodell gällande bilförsäkringar som baseras på hur långt bilen körs och på vilket sätt föraren kör. Enerfy har använts för att lansera bilförsäkringar i Sverige och internationellt. Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, är bolagets Certified Adviser. Greater Than har sitt huvudkontor i Stockholm och noterades på Nasdaq First North den 17 mars 2017. www.greaterthan.eu