28 October 2021

Greater Than – Kvartalsrapport Q3, 2021

Greater Than bygger värde på viktiga nyckelmarknader

Koncernen juli – september 2021

(TSEK)

• Nettoomsättning 4 245 (1 226) +246%

• Rörelseresultat -6 373 (-6 150)

• Periodens resultat före skatt -6 399 (-6 289)

• Resultat per aktie före och efter utspädning -0,51* (-0,59)

* Resultat per aktie efter skatt beräknat på periodens resultat och det genomsnittliga antalet aktier för perioden juli-september 12 624 171 (10 721 171) st aktier.

Koncernen januari – september 2021

(TSEK)

• Nettoomsättning 12 209 (7 712) +58%

• Rörelseresultat -17 298 (-17 366)

• Periodens resultat före skatt -17 322 (-17 683)

• Resultat per aktie före och efter utspädning -1,37* (-1,67)

* Resultat per aktie efter skatt beräknat på periodens resultat och det genomsnittliga antalet ktier för perioden januari-september 12 624 171 (10 609 838) st aktier.

VD HAR ORDET

Med starka aktörer ombord står vi redo för ytterligare expansion

Att som ett icke-japanskt bolag få förtroendet att leverera och lansera den teknologiska plattformen för en av Toyotas största satsningar i modern tid är unikt. Warikan KINTO, som till 100% bygger på vår AI-teknologi, är numer en strategisk produkt i Toyotas nya globala strategi att bli världens främsta leverantör av mobilitetstjänster. Warikan KINTO lanserades i augusti detta kvartal, och vi är oerhört spända inför den fortsatta resan tillsammans med Toyota.

Vår strategi har sedan länge varit att samarbete med starka, välkända varumärken med stor räckvidd. Toyota KINTO är ett exempel på en sådant samarbete. Det är även extra spännande att se att vår resa i USA börjar ta form inom partnerskapet med Covercube och Aegis Security. Dynamiskt prissatta försäkringserbjudanden är på uppgång i USA och vi är en av aktörerna som sticker ut. Det fick vi ett starkt kvitto på alldeles nyligen. Bland hundratals andra bolag valdes Greater Than ut som finalist i Informa Automobile Tech Awards i kategorin årets AI produkt. De övriga bolagen som nominerats i kategorin är alla amerikanska. Informa AutomotiveTech Awards är prestigefyllda och framåtblickande utmärkelser som lyfter fram talanger och de bästa produkterna och tjänsterna inom fordonsteknik världen över.

En stark strategisk prioritering för oss är att vara snabbare i vår go-to-market fas och öka distribution och räckvidd av vårt erbjudande. Vi har därför skalat upp organisationen och fördubblat våra utvecklings-, marknads-, och säljteam. Vi har också rekryterat tre seniora Global Business Directors, som med sin breda kompetens och erfarenhet ska driva affärsutveckling och försäljning inom de respektive segmenten New Mobility, Automotive & Fleets och Insurance internationellt.

Det är med stor glädje jag ser vår organisation växa med helt rätt matchning av kompetenser.

Liselott Johansson

VD, Greater Than AB

Frågor besvaras av:

Liselott Johansson, Verkställande direktör Tel: +46 706 542 058
E-mail: liselott.johansson@greaterthan.eu

Denna information är sådan som Greater Than är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-28 10:10 CET.

För mer information, kontakta:

Eva Voors, Kommunikationsansvarig, Greater Than
+46-708 884 880
eva.voors@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu

Om Greater Than AB

Greater Than är ett Insurtech bolag som säljer en modell som med AI prissätter bilförsäkringar baserat på framtida skadekostnad per bil, som ersätter dagens premiemetod som bygger på en grupp försäkringstagares historiska skadestatistik. Baserat på Bolagets unika riskinsikter säljer företaget även digitala försäkringslösningar, lojalitetsprogram och andra produkter för ny mobilitet, som hjälper försäkringsbolag att öka lönsamheten, skapa nya affärer och kundlojalitet. I Greater Thans produktportfölj finns Enerfy Risk Portfolio Tracker, Enerfy Loyalty och Enerfy Insurance Products samt tjänster och appar för dynamisk prissättning för bildelning, bilflottor, uthyrning och gamifiering för förare. Greater Than samarbetar med globala försäkringsföretag som Zurich, MSIG, MS First Capital, TRYG och Toyota KINTO. Greater Than är noterat på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. För mer info www.greaterthan.eu.