12 May 2021

Greater Than – Kvartalsrapport Q1, 2021

Collage of humans and cars


Koncernen Januari – Mars 2021 (TSEK)

» Nettoomsättning 3 956 (2981) +33%
» Rörelseresultat -3 692 (-6 750)
» Periodens resultat före skatt -3 605 (-6 845)
» Resultat per aktie före och efter utspädning -0,28* (-0,64)

* Resultat per aktie efter skatt beräknat på periodens resultat och det genomsnittliga antalet aktier för perioden jan-mars 12 624 171 (10 520 771) st. aktier.

VD HAR ORDET

En stärkt organisation redo för digital acceleration

En stärkt organisation redo för digital acceleration. I pandemins spår ser vi bokstavligen hur efterfrågan på dynamiska försäkringsmodeller och nya bildelningstjänster eskalerar. Helt nya transparenta affärsmodeller mejslas fram baserat på nytt användande och kundbeteende. Nya bildelningstjänster som möjliggör att bilar kan bokas, användas av flera personer, betalas genom app funktioner driver förändrade beteendemönster och ökade kundförväntningar. Vi hör också jättar som Facebook, Google och Amazon börja uttala intresse för försäkringsmarknaden och vi ser helt nya aktörer ta över där de trögrörligare stannat av. Det är minst sagt en mycket spännande tid.

I januari i år gjorde vi en riktad nyemission som i sin helhet tecknades av Cuarto AB, ett dotterbolag i Nidoco-gruppen som ägs av Alexander och Albert Ehrnrooth. Det är fantastisk kul att få välkomna Alexander och Albert in i aktieägarfamiljen. Deras stora engagemang, driv och kompetens kommer till stor nytta för Greater Than i vår fortsatta expansion.

Vi har under kvartalet byggt vår organisation och strategiskt stärkt upp oss på säljsidan. Helt nyligen rekryterade vi Markus Waldenström som ny CFO. Markus kommer närmast från en tjänst som Investment Manager på Telia Ventures. Vidare har vi rekryterat Helena Norrthon som ny General Counsel. Helena har en lång internationell, affärsdriven juristkarriär bakom sig. Därtill har vi tillsatt Lars Jatko som Head of Product Development. Lars är en driven projektledare inom teknisk innovation med bakgrund i finanssektorn och kommer närmast från Nasdaq. Dessa rekryteringar bildar tillsammans med vår Chief Business Officer Johanna Forseke, och vår Chief Communications Officer Eva Voors och mig själv en ny, mycket affärsdriven och internationellt erfaren ledningsgrupp som alla är taggade att driva Greater Than till succé.

Vi har också affärsframgångar och starka case som nyligen lanserats. Vår partner Carro, lanserades nyligen Carro Insurance på den vietnamesiska marknaden. Försäkringen bygger på vår teknologi och dynamiska prissättning. Våra partners CarClub och MSIG i Singapore lanserade nyligen CarClub Loyalty för marknaden. CarClub Loyalty använder vår riskanalys för att belöna kunder som kör tryggt och säkert. Vi har också fördjupat vårt samarbete med Toyota Kinto i Japan. Ett unikt samarbete i vilket vi fått förtroendet att bygga vidare på Kintos digitala erbjudande för en bättre Kinto upplevelse.

Vi befinner oss i en global digital transformatio

n som bara har börjat. Jag är så tacksam för vårt drivna och leveransstarka team, våra fantastiska partners och aktieägare som är med på resan där vi tar en ledande, global position genom organisk tillväxt kombinerat med strategiska partnerskap.

Liselott Johansson, VD, Greater Than

12 maj 2021

Frågor besvaras av:

Liselott Johansson, Verkställande direktör Tel: +46 706 542 058
E-mail: liselott.johansson@greaterthan.eu

Denna information är sådan som Greater Than är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-12 12:07 CET.

För mer information, kontakta:

Eva Voors, Kommunikationsansvarig, Greater Than
+46-708 884 880
eva.voors@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu

Om Greater Than AB

Greater Than är ett Insurtech bolag som säljer en modell som med AI prissätter bilförsäkringar baserat på framtida skadekostnad per bil, som ersätter dagens premiemetod som bygger på en grupp försäkringstagares historiska skadestatistik. Baserat på Bolagets unika riskinsikter säljer företaget även digitala försäkringslösningar, lojalitetsprogram och andra produkter för ny mobilitet, som hjälper försäkringsbolag att öka lönsamheten, skapa nya affärer och kundlojalitet. I Greater Thans produktportfölj finns Enerfy Risk Portfolio Tracker, Enerfy Loyalty och Enerfy Insurance Products samt tjänster och appar för dynamisk prissättning för bildelning, bilflottor, uthyrning och gamifiering för förare. Greater Than samarbetar med globala försäkringsföretag som Zürich, MSIG, MS First Capital och TRYG. Greater Than är noterat på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. För mer info www.greaterthan.eu.