27 May 2019

Greater Than – Kvartalsrapport Q1, 2019

Phones showing Greater Than's apps
Koncernen Januari – Mars 2019 (TSEK)

» Nettoomsättning 3 699 (3 007) +23%

» Rörelseresultat -4 482 (-3 368)

» Periodens resultat före skatt -4 501 (-3 430)

» Resultat per aktie före och efter utspädning -0,46* (-0,36)

VD HAR ORDET

Vi digitaliserar försäkringsbranschen med ett klick

Under kvartalet så har antal betalande försäkringstagare som använder vår teknologi ökat med 34 % jämfört med Q4 2018. Det känns som detta har varit ett genombrottskvartal på många sätt. Vårt adaptiva AI, med sina 7 patent och världsunika sätt att mäta och validera risk, möter stor uppmärksamhet världen över och efterfrågan på våra tjänster och vårt produktutbud ökar stort. Under första kvartalet har vi därför arbetat extremt fokuserat att effektivisera onboardingen av B2B kunder.

Vi har vässat vårt globala erbjudande genom att finjustera och kundanpassa integration och implementering av vår fullservicelösning för att snabbare göra det möjligt för oss och våra kunder inom biltillverkningsindustrin, försäkringsbolag och bilflottor att snabbare skala upp, oavsett var i världen de befinner sig.

Vi har förtydligat vår ROI (return on investment) modell som belyser styrkan i vår lösning och hur den positivt påverkar våra kunders affär. Vi har en tydligare position som våra kunders digitala partner och erbjuder ett kraftfullt AI baserat digitalt komplement som läggs på toppen av befintlig portfölj och befintligt kunderbjudanden. Vår erbjudande är så enkelt att våra stora kunder nu självständigt säljer vår lösning till egna kunder.

Samarbete med FIA har öppnat dörrar till nya affärer. Under årets första kvartal utvecklade vi kommunikationskoncept för FIA och blev inbjudna till FIAs årliga konferens i Sydafrika. Att få presentera FIA Smart Driving Challenge och Enerfy inför ca 500 beslutsfattande delegater från 117 länder fördelat på 161 motorklubbar gjorde ett starkt intryck och avtryck. Med oss hem fick vi fler än 40 starka prospekts från motorklubbar världen över som starkt efterfrågar förutom FIA Smart Driving Challenge även försäkringslösningar och försäkringserbjudanden för sina klubbmedlemmar.

Under våren har vi förstärkt vår internationella satsning med 4 nya medarbetare. I organisationen talas och skrivs nu flytande engelska, svenska, spanska, tyska, franska, italienska, nederländska, danska och norska. Vilket representerar flera av våra huvudmarknader. Asien är ytterligare en bubblande och betydelsefull marknad för oss. Under första kvartalet fattades beslut att öppna dotterbolag och kontor i Singapore, där våra affärsutvecklare kommer bearbeta stora kunder i regionen.

Jag är otroligt tacksam för den leveransstarka och givande start vi har haft på det nya året. Vi har lyft på huven, vässat vårt erbjudande och trimmat skalbarheten i vår produkt. Vi har utvecklats som kvalitetsbolag genom ytterst kompetenta och drivna medarbetare, engagerade aktieägare och affärsdrivna partners. Vi har också sett till att vi tekniskt, kommunikativt och resursmässigt är rustade att ta oss an en stor volym av den globala insurtech marknaden.

Liselott Johansson

Verkställande Direktör

Stockholm den 27 maj 2019

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2019

» Greater Than lanserade FIA Smart Driving Challenge globalt i samband med Rally Sweden i februari. En aktivitet som engagerade och väckte stor uppmärksamhet hos alla från lokala bilhandlare i Värmland, till Prins Carl-Philip och det svenska hovet, till racing och rallystjärnor över hela världen. Allt fler ansluter sig till tävlingen som handlar om att öka trafiksäkerhet och bidra till en generellt hållbar vägmiljö för människa, djur och natur.

» Greater Than genomförde en företrädesemission och tillförde cirka 25 miljoner kronor, motsvarande en teckningsgrad om 100 procent, före transaktionskostnader. Företrädesemissionen ökade Greater Thans aktiekapital med 67 416 kronor, från 943 824 kronor till 1 011 240 kronor, genom nyemission av totalt 674 160 aktier. Antalet aktier i Greater Than kommer efter företrädesemissionen att uppgå till 10 112 404.

» Greater Thans beslutade att starta ett dotterbolag i Singapore. Dotterbolaget kommer vara helägt av Greater Than AB. Grund till beslutet är regionens utveckling och Bolagets bedömning av goda affärsmöjligheter kring uppkopplade försäkringar.

» Greater Than AB beslutade att byta Certified Advisor från Mangold Fondkommission AB till FNCA Sweden AB. Bytet till ny Certified Advisor trädde i kraft den 1 februari 2019.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

» Den 7 maj i år lanserade Greater Than Enerfy Global, en helt digital fullserviceplattform som bygger på vår AI och som möjliggör att våra kunder pedagogiskt och egenhändigt kan designa och implementera digitala försäkringslösningar på toppen, eller vid sidan av, sitt befintliga försäkringserbjudande. Plattformen gör att försäkringsgivaren i realtid kan bedöma risk, snabbare skala upp och få ut produkter på marknaden med mindre insats och gör det möjligt för våra kunder att skapa egna varumärkesanpassade fullfunktions appar på mindre än 15 min.

» Under slutet av april och början av maj, 2019 var Greater Than inbjudna av FIA till deras årliga konferens bestående av 500 beslutsfattande delegater från 117 länder fördelat på 161 motorklubbar i Sun City, Sydafrika för att presentera FIA SDC och Enerfy.

» Under april och maj anställdes 3 nyckelpersoner som Solution Managers i organisationen för att stärka det globala försäljningsteamet. Samtidigt rekryterades kompetens från spel och designindustrin för att stärka upp gamifieringskänslan i appen.

Frågor besvaras av:

Liselott Johansson, Verkställande Direktör Tel: +46 706 542 058
E-mail: liselott.johansson@greaterthan.eu www.greaterthan.eu, www.enerfy.se

För mer information, kontakta:
Eva Voors, PR och Kommunikationsansvarig
+46-708 884 880
eva.voors@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu

Viktig information
Denna information är sådan information som Greater Than är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2019 kl. 13.15 CET.

Greater Than är ett IT-bolag som har utvecklat en bilförsäkringslösning baserad på AI som möjliggör individuell prissättning framför traditionellt genomsnittliga priser. Teknikplattformen Enerfy® är en nyckelfärdig lösning som erbjuds till försäkringsbolag som vill digitalisera för att minska skadekostnader. Greater Than har huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Greater Thans Certified Adviser. För mer information, besök: www.greaterthan.eu