21 January 2016

Greater Than kallar till extra bolagsstämma för val av styrelseledamöter – Lars Berg och Karin Forseke

Styrelsen för Greater Than AB (”Bolaget”,”Greater Than”) kallar till extra bolagsstämma, att hållas den 5 februari 2016 kl. 15:30. Aktieägare representerande ca 65 % av samtliga aktier och röster i Bolaget har föreslagit att Lars Berg och Karin Forseke väljs till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Greater Than har under en 10-års period utvecklat tjänster för bilister som bidrar till att göra bilkörning billigare, miljövänligare och enklare. Bolagets teknologi har öppnat upp för en ny affärsmodell för bilförsäkringar, som baseras på hur bilen körs – en ”Pay as you drive”-försäkring. Bolaget står nu inför både en nationell och global lansering av den nya tjänsten vilket kräver bredare kompetens och mer erfarenhet inom styrelsen. Mot bakgrund av detta har aktieägare representerande ca 65% av samtliga aktier och röster i Bolaget föreslagit val av nya styrelseledamöter. Förslaget innebär i korthet att styrelsen ska bestå av fem ledamöter, utan suppleanter och att genom nyval utse Lars Berg till ny styrelseledamot och ordförande samt Karin Forseke till ny styrelseledamot.

Lars Berg har bl.a. mångårig erfarenhet från arbete inom telekomindustrin, både nationellt och internationellt, och Karin Forseke har bl.a. mångårig arbetslivserfarenhet från finansmarknaderna i USA och England. De nya styrelseledamöterna kommer att tillföra Bolaget kompetens och erfarenhet som Bolaget bedömer vara kritisk för Bolagets satsning på att etablera sig globalt inom försäljning av smarta bilförsäkringar.

– Det är med stolthet jag överlämnar ordförandeklubban till Lars, det är få personer i Sverige som har en sådan gedigen erfarenhet av lednings- och styrelsearbete som han. Vi ska förändra en hel marknad och jag får nu både stöd och mer tid att fokusera på det operativa arbetet, säger Sten Forseke, grundare av Greater Than.

Styrelsen kommer nu att fokusera på att arbeta fram en strategi för Bolagets globala expansion. I arbetet kommer både Lars Bergs och Karin Forsekes erfarenheter från arbete inom multinationella bolag väl till pass.

– Bilförsäkringsmarknaden har inte förändrats i någon egentlig mening och behovet av en individualiserad och mer rättvis prissättning är stort. Här hoppas jag kunna bidra med min erfarenhet av globala tjänsteutveckling i bolagets fortsatta tillväxt, säger Lars Berg, föreslagen styrelseordförande i Greater Than.

Förutom de konkreta fördelarna med Greater Thans smarta bilförsäkring för konsumenter finns det stora miljövinster att hämta. Bolagets beräkningar visar dels att användarna kommer att minska CO2 utsläppen med ca 17% genom smartare bilkörning, dels kan fler användare välja att ställa bilen hemma till förmån för andra transportalternativ, eftersom försäkringskostnaden blir mer transparent.

– För mig är miljöaspekten viktig. Greater Thans nya modell för bilförsäkring är ett tydligt exempel på hur digitaliseringen och Internet of Things skapar nya möjligheter att ändra den globala miljöpåverkan, och jag vill vara en del av den förändringen, säger Karin Forseke.

Kallelsen till den extra bolagsstämman framgår av separat pressmeddelande.

Biografi

Karin Forseke      (för bild se bifogad pdf)                                               

Karin Forseke är född 1955 och har studerat ekonomi, sociologi och marknadsföring vid UCLA Extension i Los Angeles. Karin Forseke har mottagit “Commander of the Most Excellent Order of the British Empire” (CBE).

Karin Forseke är sedan 2014 styrelseledamot i Rederi Aktiebolaget Soya. Karin Forseke är sedan 2010 medlem i European Council on Foreign Relations och ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Tidigare styrelseuppdrag innefattar bl.a. uppdrag som styrelseordförande för Alliance Trust Plc (2012 – 2015), vice ordförande för brittiska finansinspektionen, the Financial Services Authority, (2004 – 2012), styrelseledamot i Walleniusrederierna Aktiebolag (2006 – 2014) samt styrelseledamot i Eniro AB (2008 – 2011).

Karin Forsekes tidigare arbetslivserfarenhet innefattar bl.a. tjänster som Financial Advisor Prudential Bache USA (1985 – 1989), Chief Operating Officer vid London International Financial Futures Exchange LIFFE (1993 – 1998), VD för Carnegie Investment Bank AB (2003 – 2006) och rådgivare till Mats Odell, kommun- och finansmarknadsminister, (februari 2007 – oktober

Lars Berg    (för bild se bifogad pdf)

Lars Berg är född 1947 och innehar en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg (1970). Lars Berg är sedan 2001 styrelseordförande (styrelseledamot åren 2000 – 2001) för det, på Nasdaq OMX Stockholm (Small Cap), börsnoterade bolaget Net Insight AB (publ).

Sedan 2000 har Lars Berg verkat som oberoende styrelseledamot i flera bolag inom telekomsektorn, bl.a. var Lars Berg styrelseledamot i Eniro AB (2000 – 2003), styrelseordförande för Eniro AB (2003 – 2011), styrelseledamot i Telefónica, S.A. (2000 – 2006), styrelseledamot i Shibsted ASA (2000 – 2003) samt styrelseledamot i Tele2 AB (2010 – 2015).

Lars Bergs tidigare arbetslivserfarenhet innefattar arbete inom Ericsson-koncernen mellan åren 1970 – 1994, b.la. som medlem av koncernledningen med ansvar för affärsområdena ”Cables och Business Networks” (1985 – 1994) och som VD för Ericsson ABs dotterbolag Ericsson Cables AB (1985 – 1992) samt Ericsson Business Networks AB (1993 – 1994). Därutöver var Lars Berg VD för Telia AB (juni 1994 – februari 1999) samt medlem av Mannesmann AGs verkställande ledning med särskilt ansvar för dess telekomdivision (1999 – 2000).

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Sten Forseke, Greater Than AB
Telefon: +46-70 578 98 07

sten.forseke@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu
 www.enerfy.se