9 January 2018

Greater Than inleder samarbete med Finlands ledande försäkringsbolag

Woman driving a car and looking at her phone

TIS, JAN 09, 2018 08:20 CET

Greater Than kan meddela att man inleder samarbete med LähiTapiola, Finlands ledande bilförsäkringsbolag. Parterna har som avsikt att samarbeta runt de digitala försäkringstjänsterna som ingår i Greater Thans teknikplattform, Enerfy och har därför ingått en avsiktsförklaring. 

LähiTapiola är Finlands ledande försäkringsbolag inom motorförsäkringar. Efter inledande samtal har Greater Than och LähiTapiola kommit fram till att produktutbudet inom Enerfy passar bra in i LähiTapiolas digitaliseringsstrategi, och att samarbetet ska inledas omgående.

– På mindre än nio månader finns nu vår lösning Enerfy i fyra länder. Takten i expansionen går fort och vi får samma positiva mottagande ute i världen som vi får här i Norden. AI kommer att hjälpa försäkringsbranschen till ökad lönsamhet och bolagen uppskattar våra digitala Plug and Play-lösningar, säger Liselott Johansson, vd Greater Than.

Enligt en samstämmig bild från försäkringsbranschen så är inställningen gentemot digitalisering allt mer positiv och många försäkringsbolag inser även att hjälp behövs från insurtechbolag för att möta kraven. Enligt en världsomfattande rapport från Capgemini anser 69 procent av globala ledare inom försäkringsbranschen att AI är en viktig teknik för branschens överlevnad.

LähiTapiola försäkrar runt 800 000 personbilar, har över 3000 anställda och över 200 kontor i Finland med huvudkontor i Esbo. Ett färdigt avtal mellan Greater Than och LähiTapiola avses finnas på plats under sommaren, 2018.

För mer information, vänligen kontakta:
Emma Tranevik, PR-ansvarig Greater Than
076 – 77 00 561
emma.tranevik@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu
www.enerfy.se

Viktig information
Denna information är sådan information som Greater Than är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den för offentliggörande den 9 januari 2018 kl. 08:20 CET.

Om Greater Than

Greater Than är ett InsurTechbolag som säljer en egenutvecklad teknikplattform till försäkringsbolag som vill digitalisera för att minska skadekostnader och ge kunderna nya moderna erbjudanden. Plattformen marknadsförs under namnet Enerfy, och är en nyckelfärdig digital bilförsäkring som inte kräver integration med kundernas befintliga IT-strukturer. Enerfys erbjudande är en AI-baserad premiemodell som möjliggör individuella priser per biltur och förare. Enerfy ger bilisterna insyn och makt över sin egen bilförsäkring och ger betydligt lägre skadefrekvens. Greater Than har huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission är Greater Thans Certified Adviser. För med information, besök: www.greaterthan.eu