23 August 2017

Greater Than Halvårsrapport Q2 2017

FÖRSTA HALVÅRET 2017-01-01 till 2017-06-30

Koncern (TSEK)

Nettoomsättning: 3 170 (1 904)

Resultat efter skatt: -6 509 (-5 464)

Resultat per aktie efter skatt*: -0,78 (-0,73)

Moderbolag (TSEK)

Nettoomsättning: 1 743 (632)

Resultat efter skatt: -6 229 (-5 104)

ANDRA KVARTALET 2017-04-01 till 2017-06-30

Koncern (TSEK)

Nettoomsättning: 2 066 (1 022)

Resultat efter skatt: -3 808 (-2 677)

Resultat per aktie efter skatt*: -0,45 (-0,36)

Moderbolag (TSEK)

Nettoomsättning: 1 219 (269)

Resultat efter skatt: -3 690 (-2 629)

VD HAR ORDET

Andra kvartalet har varit intensivt och bolaget har utvecklas positivt. Vi växer i antal kunder, ser en omsättning som mer än fördubblats under kvartalet och ökat med 66% för halvåret i jämförelse med förra året. Vi har även haft en stor mediatäckning.

Förutom att “Enerfy – Försäkring med Moderna” säljer över förväntan har vi dessutom hunnit med att lansera en bilförsäkring “Tryg Drive” i Danmark samt skrivit avtal i Norge. Ökingen av omsättning kommer framförallt ifrån försäljning av försäkringstjänster i Sverige och Danmark.

Tryg Forsikring är marknadsledande i Danmark med över 20% av bilförsäkringsmarknaden. Tillsammans med Tryg, som är Nordens näst största försäkringsbolag, har vi lanserat en bilförsäkring för ungdomar. Lanseringen har rönt stor uppmärksamhet i press och av branschexperter, och försäljningen har börjat bra. Med Tryg i Norge har vi skrivit ett liknande samarbetsavtal som med Tryg Danmark. När lanseringen i Norge sker är i skrivande stund inte bestämt. De nya avtalen är ett stort steg i rätt riktning för Greater Than att bli en stor digitaliseringsspelare. Vi ska bli aktören som förändrar en hel bransch. Vi ska förändra hur konsumenten betalar, köper och använder sin bilförsäkring.

Affärerna är av extra intresse för Greater Than då det visar att vi kan sälja till stora försäkringsbolag, även till de som riskerar kannibalisering på den egna kundstocken. Kraven från konsumenterna, digitaliseringstrenden och de uppenbara fördelarna med vår Artificiella Intelligens (AI) skapar gemensamt ett förändringstryck.

Enerfy säljs för närvarande bara i vår egen digitala kanal. Under hösten ska vi lägga till fler distributörer för att få större spridning, men redan nu börjar försäljningen synas i omsättningen.

Avslutningsvis var det en stor ära att hämta hem WWF:s prestigefulla pris; Climate Solver 2017. En utmärkelse som inte bara värmer hjärtat utan ger bra exponering och kredibilitet vilket ger oss draghjälp nu när vi jobbar på att expandera på flera områden. Enerfy är trots allt världens enda försäkring som direkt belönar bilister att köra mindre, säkrare och miljövänligare. Den tillhör framtiden, en framtid där kunder ges möjlighet att påverka och där alla är med om att ta ansvar för miljö och säkerhet. Det är en framtid som lockar många.

Liselott Johansson
Verkställande Direktör 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

» Danmarks största försäkringsbolag Tryg Forsikring A/S lanserade en bilförsäkring som är byggd på Enerfy AI-lösning och teknikplattform. Produkten lanserades under stor mediabevakning i Danmark.

» Bolaget publicerade en debattartikel gällande bilförsäkringars påverkan på miljön i Dagens industri tillsammans med Världsnaturfonden WWF, FORES/2030-sekretariatet och Energimyndigheten.

» Greater Than fick äran att prisas som ett Climate Solver-bolag 2017. Climate Solver är Världsnaturfonden WWF:s globala hållbarhetsutmärkelse som ska hjälpa gröna innovationer att nå en internationell marknad. Greater Than tog emot priset i Helsingfors, Finland i mitten av maj, 2017.

» Vi har haft bra mediatäckning i tv och tidningar. I Sverige gjordes ett dagsrullande inslag på TV4 Nyheter och i samband med lanseringen i Danmark visades nyheter om den nya bilförsäkringen på den danska motsvarigheten till SVT; DR.

» Greater Than blev utvald som ett av 10-20 svenska bolag att använda Energimyndighetens och Business Swedens företagshubbar för cleantech-företag i San Francisco och London. I San Francisco var bolagets vd, Liselott Johansson, med och invigde hubben tillsammans med Energimyndigheten, klimatminister och vice statsminister Isabella Lövin och 3 andra valda bolag.

» Greater Than blev utsedda som ett av Nordens 50 hetaste framtidsbolag 2017 i Serendipty Challenge.

» Produkten Enerfy – Försäkring med Moderna lyftes fram av Insurance Nexus & InsurTechNews och blev utnämnd till Insurance Nexus Insurer in IoT Award.

» Greater Than blev utsedda som ett av topp 10 cleantech-bolag i Skandinavien av Cleantech Scandinavia som presenterades under Cleantech Capital Day i Oslo i början av april.

» Greater Than utökade sitt samarbete med ett nytt tjänsteutbud i Enerfyappen. Nu kan Enerfykunder, med hjälp av det svenska bolaget Tidler, söka och boka besiktning och service av sin bil och dessutom använda sig av en smidig hämta-lämna-service av bilen. Allt direkt i Enerfyappen.

» Greater Than genomförde en marknadsundersökning tillsammans med GFK NORM som bland annat visade på att ungdomar är positivt inställda på att ändra sitt sätt att köra om de hade en bilförsäkring som gynnade ett sådant beteende.

» Greater Than blev utsedd av Svenskt Näringsliv som ett företag som med nya tjänster minskar belastningen på miljön jämfört med gammal teknik. Något som det också skrevs om på hemsidan www. miljonytta.se.

» VD Liselott var i Peking, Kina och presenterade bolaget vid Clean Energy Ministerial 8 och Mission Innovation Ministerial 2.

» Bolaget har genomfört en spridningsemission vilket ledde till att antalet aktieägare ökade med 110%. Bolaget erhöll ca 5 600 000 kronor i likvid före emissionskostnader.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

» Greater Than skrev ett samarbetsavtal med Tryg Forsikring i Norge, som innebär att Greater Than kommer att tillhandahålla försäkringslösning baserat på Enerfy AI-teknik och teknikplattform. Tryg Forsikring är ett av Norges största försäkringsbolag.

» Moderna Försäkringar lanserade en ny digital bilförsäkring – Moderna Smart Flex. Det är en white label produkt byggd på teknikplattformen Enerfy.

» Bolaget har anställt en CFO, Aida Mesanovic. Hon har stor erfarenhet från finansbranschen. Hon har varit med att bygga upp bland annat Avida Finans.

VD-KOMMENTARER PÅ DEN EKONOMISKA RAPPORTEN

Nettoomsättningen ökade under kvartalet med 102% och för halvåret med 66% i jämförelse med samma period föregående år. Ökning kommer framförallt ifrån försäljning av försäkringstjänster i Sverige och Danmark.

I takt med att försäljningen av försäkringstjänsten ökar kommer även Bolagets repetitiva intäkter öka. Intäkter från Dotterdotterbolaget där tjänsten LeanHaulage säljs, kommer under året att minska, i takt med att tjänsten fasas ut. Detta i linje med förra rapporten.

Bolagets kostnader kommer stiga i och med ökade sälj- och marknadsföringsinsatser på Enerfy försäkringstjänst. I takt med att försäljningen ökar kommer Bolaget anställa mer personal och satsa mer på marknadsföring.

Bolaget har genomfört en spridningsemission som tillfört bolaget ca 5 600 000 kronor i likvid före emissionskostnader. Styrelsen ser löpande över Bolagets prognostiserade kassaflöden för att säkerställa finansiering och kapital för att kunna driva verksamheten utifrån den strategiska inriktning som styrelsen beslutat om. Ifall behov av ytterligare kapital skulle uppstå bedömer styrelsen att bolaget har goda förutsättningar att kunna tillföra ytterligare finansiering.

BOLAGET CERTIFIED ADVISER

Mangold Fondkommission AB är bolagets certified adviser.

Tel: 08-503 015 50

e-mail: info@mangold.se.

GRANSKNING AV REVISOR

Halvårsrapporten 2017 har inte granskats av bolagets revisor.

INFORMATIONSKALENDER

» Halvårsrapport – 23 augusti 2017

» Kvartalsredogörelse Q3 – 24 november 2017

» Bokslutskommuniké –   23 februari 2018

AVLÄMNANDE AV HALVÅRSRAPPORT 2017

Stockholm, 23 augusti 2017

Styrelsen – Greater Than AB

Lars Berg, Styrelseordförande

Karin Forseke, Styrelseledamot

Sten Forseke, Styrelseledamot

Roger Karlsson, Styrelseledamot

Tina Thörner, Styrelseledamot

Frågor besvaras av:
Liselott Johansson, Verkställande Direktör
Tel: +46 706 542 058
E-mail: liselott.johansson@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu
www.enerfy.se