20 August 2020

Greater Than – Halvårsrapport 2020

Koncernen April – Juni 2020 (TSEK)
» Nettoomsättning 3 507 (4 019) -13%
» Rörelseresultat -4 467(-6 343)
» Periodens resultat före skatt -4 549 (-6 389)

» Resultat per aktie före och efter utspädning -0,43* (-0,63)

Koncernen Januari – Juni 2020 (TSEK)
» Nettoomsättning 6 486 (7 718) -16%
» Rörelseresultat -11 216 (-10 825)
» Periodens resultat före skatt -11 394 (-10 890)

» Resultat per aktie före och efter utspädning -1,08* (1,09)

VD HAR ORDET

Ett starkt kvartal givet omständigheterna

I spåren av Covid-19 har vi alla fått anpassat oss vi till helt nya förutsättningar. Verksamheter har snabbt fått ställa om, inte minst vad det gäller fysiska möten och resor. Den digitala konsumenten har klivit fram, och med den ett nytt konsumentbeteende och ändrade konsumtionsvanor. Mitt i detta befinner vi oss med kunder och prospekts som alla genomgår en snabb och accelererad digital transformation. Och med denna tydliga förändring kommer en ökad efterfrågan av vår digitala teknik, tjänster och produkter.

En starkt bidragande faktor till det ökade trycket är att allt fler försäkringskunder efterfrågar försäkringar som pris- sätts efter användande till skillnad från en fast årspremie. När flera länder stängdes ned, och fordon blev stillaståen- de gjorde många försäkringsbolag återbetalningar av premier. I kölvattnet av detta ser man nu över om användar- baserad och dynamisk prissättning går att erbjuda som en basprodukt. I dessa processer kommer våra etablerade relationer, erfarenhet av dynamisk prissatt försäkring, AI och vår marknadsetablering till stor nytta.

En annan för oss väldigt intressant faktor är den snabbt växande marknaden inom ny mobilitet. Tillväxtkurvan för bildelningstjänster pekar rakt upp. Med snabbt framväxande bildelningstjänster förändras hela fordonsförsäk- ringsbranschen. Efterfrågan av teknologier och lösningar som möjliggör dynamisk prissättning som samtidigt är kundcentrerade ökar och där har vi redan en gedigen erfarenhet och uppbyggd kunskapsbank – vi ligger i framkant. Som ett bra exempel på detta har vi genom vårt etablerade samarbete med Zurich under kvartalet lanserat ett samarbete för en rikstäckande bildelningstjänst i UK.

Vi känner starka marknadssignaler. Därför har vi under kvartalet vässat vår strategiska utgångspunkt och fattat några strategiskt viktiga beslut som ytterligare kommer förstärka vårt fokus på genomförande – sälj och affärer.

Under hösten kommer vi att bredda vår ledningsgrupp, för att omfatta spjutspetskompetenser inom digital marknadskommunikation, affärsdriven digital försäljning och digital tjänsteutveckling samt ekonomi.

Vi har också valt att avsluta vårt samarbete med Moderna och vår försäkringsförmedling till konsument till förmån för fokus på vår AI baserade kärnprodukt. Ett strategiskt viktigt beslut som samtidigt frigjort ett exklusivitetsavtal som tidigare hindrat försäljning av B2B tjänster i Norden.

Vår produktportfölj har förtydligats och i den ingår nu även flaggskeppsprodukten, Enerfy Loyalty, som redan väcker stort intresse på flera av våra nyckelmarknader, inte minst i Sydostasien. Under kvartalet lanserades för- säljning av Enerfy Loyalty i partnerskap med Microsoft på Azure Marketplace.

Som en ytterligare del av vår strategi har vi börjat transformera realtids data från en kvarts miljion bilar till vår molnbaserade AI. Data som möjliggör att vi kan erbjuda marknadsorienterad information genom tjänsten Risk Portfolio Tracker, helt utan mellanliggande produkter för befintliga och framtida försäkringsaktörer. Med vårt AI och nyintaget av realtidsdata kommer vi kunna läsa av risknivå på samma sätt som att aktiekurser läses av i realtid, vilket möjliggör ytterligare skalbarhet av vår kärnprodukt.

Jag ser fram emot att med vårt drivna team, affärsorienterade ledningsgrupp, mogna kunder kunna skapa en helt unik digital position och lyfta vår affär till nästa nivå,

Liselott Johansson

Verkställande direktör

Stockholm 2020-08-20

Frågor besvaras av:

Liselott Johansson, Verkställande direktör Tel: +46 706 542 058
E-mail: liselott.johansson@greaterthan.eu

 

För mer information, kontakta:
Eva Voors, Kommunikationsansvarig, Greater Than 
+46-708 884 880
eva.voors@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu

Viktig information
Denna information är sådan information som Greater Than är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 Augusti 2020 kl. 09:40 CET

Om Greater Than

Greater Than har utvecklat AI som prissätter risk per fordon i realtid, för att hjälpa försäkringsbolag och biltillverkare att sänka skadekostnaderna och för att stödja nya affärsmodeller och för dynamisk prissättning av nya transporttjänster. Företagets flaggskepp, Enerfy Global är en plattform med över 480 olika tjänster inom hela värdekedjan, inkluderande AI prissättning, digitala försäkringar, gamifiering, förarstöd och lojalitetssystem. Greater Than arbetar idag ihop med ledande försäkringsbolag, biltillverkare och är partner till FIA´s nya tävling, Smart Driving Challenge, världens första tävling i säker bilkörning. Greater Than är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.sewww.greaterthan.eu