29 January 2016

Greater Than: flyttar till större lokaler

Greater Than växer och behovet av större lokaler har länge varit påtagligt.

Från och med måndag finns vi på följande adress:
Greater Than AB
Karlavägen 58, 2tr.
114 49 STOCKHOLM
Telefon 08-555 93 200

Aktieägare och kunder är hjärtligt välkomna att hälsa på oss i våra nya lokaler, fredagen den 5 februari, mellan 16.30 till 18.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Liselott Johansson, VD Greater Than AB
Telefon: +46-706 542 058
liselott.johansson@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu
 www.enerfy.se