24 February 2022

Greater Than – Bokslutskommuniké 2021

Woman holding her phone and looking out on the street

Koncernen oktober – december 2021

2021 (TSEK)

• Nettoomsättning 4 489 (3 903) +15%

• Rörelseresultat -11 675 (-6 406)

• Periodens resultat före skatt -12 338 (-6 782)

• Resultat per aktie före och efter utspädning -0,98* (-0,63)

* Resultat per aktie efter skatt beräknat på periodens resultat och det genomsnittliga antalet aktier för perioden oktober-december 12 624 171 (10 721 171) st aktier.

Koncernen januari – december 2021

2021 (TSEK)

• Nettoomsättning 16 698 (11 615) +44%

• Rörelseresultat -28 973 (-23 772)

• Periodens resultat före skatt -29 660 (-24 465)

• Resultat per aktie före och efter utspädning -2,37* (-2,26)

* Resultat per aktie efter skatt beräknat på periodens resultat och det genomsnittliga antalet aktier för perioden januari-december 12 624 171 (10 637 671) st aktier.


VD HAR ORDET

Stor säljaktivitet & stärkt team

Q4 har varit ett händelserikt kvartal då vi vässat vår säljstrategi, rekryterat nyckelkompetenser och stärkt vår organisation i USA, Japan och Europa. Därtill har vi gjort ytterligare satsningar på digital försäljning. Vår tidigare säljstrategi som har haft fokus på att bygga kundrelationer med stora, strategiskt viktiga aktörer globalt har gett oss kredibiliteten och bevisen på det ökade marknadsbehovet av vår produkt och teknologi. I dag arbetar vi med världens största biltillverkare (Toyota), samt med två av världens största försäkringsbolag (Zurich & MSIG). Vårt samarbete med världens största motor- och mobilitetsorganisation (FIA), har också förtätats. Nu är vår teknologi en av de viktigaste hörnstenarna i FIA:s globala satsning för en säkrare och renare vägmiljö (FIA Smart Driving Challenge).

Som nästa steg i vår säljstrategi fokuserar vi på aggressiv tillväxt inom flera segment och på flera marknader. Utöver försäljning mot de större aktörerna har vi nu börjat positionera oss mot snabbväxande digitala bolag som hjälper oss att ytterligare penetrera marknaden. En viktig komponent i vår strategi har varit att förbereda organisationen för ett ökat fokus på kommersiell utrullning, vilket vi under kvartalet har gjort med en internationellt stärkt styrelse samt en utökad säljorganisation med vass internationell branschkompetens.

Under kvartalet har vi tagit vår teknologi ytterligare ett steg ut på elbilsmarknaden genom lansering av en personifierad och dynamiskt prissatt elbilsförsäkring för Tryg Norge. Norge har högst andel elbilar i världen och med den dynamiskt prissatta försäkringen kliver TRYG Norge med vår teknologi upp på en unik internationell nivå. Försäkringsprodukten banar väg för alla elbilstillverkare som vill in i försäkringssegmentet och ta del av den marknad som bland annat Tesla nu bryter mark för i USA med sitt erbjudande av en dynamiskt prissatt försäkringspremie för Teslaägare.

Ett ytterligare bevis på vår framgång under kvartalet är att vi blev invalda på Insurtech100 listan för andra gången. Listan lyfter fram bolag som starkt påverkar framtidens försäkringslösningar och är ett viktigt kvitto på det arbete vi gör för industrin, miljön och för att öka trafiksäkerheten.

Med vårt enastående team och snabbrörliga partners driver vi transformation och nya affärer på snabbföränderliga marknader. Med vår stärkta organisation, ökad marknadsnärvaro och en vässad säljstrategi stänger vi detta kvartal och öppnar upp för ett nytt mycket spännande år.

Liselott Johansson

VD, Greater Than AB

Greater Than – Bokslutskommuniké finns att läsa här 

Denna information är sådan som Greater Than är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-24 09:57 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Liselott Johansson, VD Greater Than AB
+46 70 – 654 20 58
liselott.johansson@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu

Om Greater Than AB

Greater Than är ett analysföretag som med AI i realtid estimerar CO2-påverkan och sannolikheten för en förare att vara med om en bilolycka, vilket revolutionerar prissättning av försäkringar och möjliggör nya affärslösningar för den mobila delningsekonomin.

Vår AI har erfarenhet som motsvarar 855 000 manår av verklig körning och har hittills upptäckt över 7 miljarder olika sätt att köra bil på. En inlärning som gör den till den mest erfarna AI-föraren i världen.

Greater Than har utnämnts i kategorin årets AI-produkt/tjänst av Informa Tech Automotive Awards 2021 och är med på den globala InsurTech 100-listan 2021. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. För mer info www.greaterthan.eu.