18 February 2021

Greater Than – Bokslutskommuniké 2020

Koncernen Oktober- December 2020 (TSEK)

» Nettoomsättning 3 903 (3 144) 24%

» Rörelseresultat -6 406 (-12 987)

» Periodens resultat före skatt -6 782 (-13 658)

» Resultat per aktie före och efter utspädning -0,63* (-1,30)

Koncernen Januari-December 2020 (TSEK)

» Nettoomsättning 11 615 (15 064) -23%

» Rörelseresultat -23 772 (-29 480)

» Periodens resultat före skatt -24 465 (-30 346)

» Resultat per aktie före och efter utspädning -2,30* (-2,99)

» Styrelsen för bolaget kommer kommer föreslå att ingen utdelning sker för räkenskapsåret 2020.

* Resultat per aktie efter skatt beräknat på periodens resultat och det genomsnittliga antalet aktier för perioden oktober-december 10 721 171 (10 520 771) st aktier och perioden januari-december 10 637 671 (10 158 316) st aktie.

VD HAR ORDET

Vårt AI är en global standard för hållbar utveckling och ökad kostnadskontroll

Året 2020 blev både utmaningarna och de stora möjligheternas år för oss på Greater Than, så även för våra kunder. När pandemin slog till på allvar ställde vi snabbt om, samtidigt som vi fortsatte leverera globala tjänster med hög kvalitet. Tänkta lanseringar försenades men försvann inte och fick vi anpassa oss därefter. Vid det här laget känner alla till pandemins negativa effekter så därför vill jag belysa vilka positiva möjligheter pandemin kommer innebära för vår verksamhet.

Det har skett stora rörelser inom hela fordons- och försäkringsindustrin under året. Länder i lock down, med stillastående fordon, utmanade försäljning och traditionella affärsmodeller med fasta priser. Följden har lett till ett ökat intresse av flexibla prissättningsmodeller och stark framväxt av en helt ny mobilitet. Paradigmskiftet som försäkringsbranschen och biltillverkarna nu står inför är historiskt.

Försäkringsbranschen utmanas av kunder som inte tycker det är rättvist att betala försäkring för en bil som mestadels står still samtidigt som branschen står inför utmaningar med nya affärer när bildelningstjänster vinner terräng. En bilpool om exempelvis 20 000 fordon med 150 000 olika förare är en risk som försäkringsbolagen med sin traditionella prissättningsmetodik har mycket svårt att förstå och prissätta.

Taxibolag och andra bilrelaterade verksamheter kommer inte längre vilja betala en fast årspremie när fordonen står still, antingen pga. pandemi, semester eller andra orsaker. Försäkringskunder vill inte längre kollektivt betala för minoriteten som skapar majoriteten av skadekostnaderna, idag står 20% av kunderna för 80% av skadekostnaderna. Kunderna är villiga att dela på kostnaden för otur men inte för slarv, därför har den s.k. pooled pricing-modellen framtiden bakom sig. Andra orsaker till att modellen kommer ersättas framöver är att den driver dåliga beteenden vilket inte fungerar i en värld där be folkningen i högre grad bryr sig om hållbar utveckling.

Traditionell data science tar sig helt nya vägar in i framtiden med AI. För att ge ett exempel så tar vår AI ungefär lika många beslut per dag som 1 miljon människor tillsammans. Försäkringsbranschen står inför en mycket spännande framtid som kräver stora förändringar som kräver helt nytt tänkande.

På ett rent praktiskt plan har vi under året som gått tagit bort barriärer och förenklat processen att koppla upp sig till våra lösningar. Genom vår app2car lösningen kopplar nu föraren upp sin bil till vår molntjänst direkt genom sin smartphone. På så sätt behövs ingen hårdvara i bilen längre. Vi har också lanserat några värdeskapande produkter som gör det enkelt för våra kunder att komma igång med AI-analys av kördata. Enerfy Loyalty är en av dessa. En annan är vår SDK lösning som gör det möjligt att stoppa in alla våra produkter i en redan existerande app. Genom vårt SDK är det möjligt för andra bolag och organisationer att nå ut med nya produkterbjudande, jobba med digitalt kundförvärv eller att själva erbjuda en bilförsäkring för en lokal eller global marknad.

Vi har också lanserat Enerfy Risk Portfolio Tracker som en självständig produkt. Nu kan alla försäkringsbolag analyse- ra sin faktiska risk med vårt AI på ett färdigförpackat och enkelt sätt. Genom att tillgängliggöra vår AI-analys erbjuder vi marknadens mest prediktiva kostnadskontroll och samtidigt ett verktyg som går att använda för att påverka minskning av olyckor och koldioxidutsläpp

Vår etablering i Singapore visar att dessa nyckeltal är av högsta vikt. Sydostasien är en ung marknad med 650 miljoner människor. Där har digitalt framtidsäkrad och hållbar utveckling ett stort fokus. Beslutet att etablera kontor i Singapore har varit en strategisk fullträff. Genom vår lokala närvaro och de kärnvärden vi adderar har vi etablerat nätverk och starka relationer med nyckelaktörer såsom Toyota och MSIG som under året gjort det möjligt för oss att lanserat produkter i Japan, Singapore och Vietnam.

Jag är stolt över vad vi har åstadkommit under detta utmanande år. Vi har fantastiska resurser – ett flexibelt, drivet och talangfullt team, världsledande teknologi och framtidsorienterade kunder. Att få arbeta för ett bolag med en AI-teknologi som förstår och prissätter risk över hela världen, som dessutom gör det helt opartiskt, predikterat och på individuell nivå, det är inte många förunnat. Det är ett privilegium för mig att få driva detta bolag in i 2021.

Liselott Johansson Verkställande Direktör

Stockholm den 18 februari 2021

VÄSENTLIGA HÄNDELSER Q4

» I oktober inleddes partnerskap med Toyota Motor Vietnam (TMV) och MSIG Insurance (Vietnam) Company Limited som nu använder Greater Than’s riskanalys och lojalitetsprogram för bolagens Lexus kunder.

» I december 2020 lanserade Greater Than en uppgradering av Enerfy SDK (Software Developer Kit) nu med stöd för periodisk och individuell riskanalys. Funktion är viktig för bildelningstjänster, taxi- och biluthyrningsföretag som har fler olika förare och behöver få opartisk riskinblick per enskild start- och stopp period.

»FIA Smart Driving Challenge säsong 2020 gick av stapeln. Initiativet involverade tusentals vardagsbilister från fler än 25 länder, där deltagarna i snitt minskade sitt koldioxidutsläpp med 18% och körde med 30% lägre risk för att orsaka en olycka jämfört med en genomsnittlig förare.

» Microsoft lanserade kampanjen #Buildfor2030 och valde att marknadsföra Greater Than/Enerfy som ett av de bolag/produkter som starkt kan bidra till ett förbättrat klimat.

» I oktober lanserade Svensk Bilsport sin storsatsning för miljön och trafiksäkerheten med en tävling i smart bilkörning för Sveriges alla bilister som bygger på FIA Smart Driving Challenge och Greater Than’s AI plattform och app. Tävlingen är värdens första nationella satsning och leds av Tina Thörner och ett team av kända bilsportstjärnor.

» Under oktober månad lanserade Greater Than sitt analysverktyg – Enerfy Risk Portfolio Tracker – som en fristående produkt. Analysverktygets användbarhet och enkelhet maximeras av det faktum att det förser kund med realtidsdata och förutsägbar riskinsikt för varje försäkringstagare, inom vilken kundbas som helst.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

» Greater Than har inlett samarbete med Hong Kong Automobile Association som kommer att driva ett regionalt FIA Smart Driving Challenge. Tävlingen lanseras i samarbete med starka nyckelaktörer inom fordon- och försäkringsindustrin i Hong Kong. Syftet med utmaningen är att engagera, inspirera och uppmuntra vardagsbilister att köra säkrare och mer klimateffektivt.

» Den 18 januari 2021 tillkännagav Greater Than att företaget med stöd av bemyndigandet styrelsen erhöll på årsstämman den 12 maj 2020, beslutat om en riktad nyemission av 1.903.000 aktier, vilket motsvarar cirka 17,7 procent av antalet utestående aktier i Bolaget, till en teckningskurs om 71,70 kronor, motsvarande den senaste veckans genomsnittliga volymvägda aktiekurs. Genom Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 136 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen har i sin helhet tecknats av Cuarto AB ett dotterbolag i Nidoco-gruppen som ägs av Alexander och Albert Ehrnrooth.

» I januari 2021 inledde Greater Than ett utökat partnerskap med MSIG: s Global Digital Hub i Singapore. I samarbetet levererar Greater Than sin riskanalys och app-funktionaliteter för MSIGs företagskund, Car Club, Singapores största bildelningstjänst.

» Greater Than utökar sitt samarbete med Mitsui Sumitomo Insurance med en beteende- och användarbaserad bilförsäkringslösning (UBI) kopplad till företagets riskanalys. Försäkringen kommer att distribueras av Carro, som är Sydostasiens ledande mobilitetsplattform för köp, byte och försäljning av bilar.

» Greater Than har tilldelats CCBJ Business Achievement Awards 2020 för sin innovativa AI-teknik som tillhandahåller lösningar som radikalt kan minska miljöpåverkan.

Denna information är sådan som Greater Than är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-18 09:10 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Liselott Johansson, VD Greater Than AB
+46 70 – 654 20 58
liselott.johansson@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu

Om Greater Than AB

Greater Than är ett Insurtech bolag som säljer en modell som med AI prissätter bilförsäkringar baserat på framtida skadekostnad per bil, som ersätter dagens premiemetod som bygger på en grupp försäkringstagares historiska skadestatistik. Baserat på Bolagets unika riskinsikter säljer företaget även digitala försäkringslösningar, lojalitetsprogram och andra produkter för ny mobilitet, som hjälper försäkringsbolag att öka lönsamheten, skapa nya affärer och kundlojalitet. I Greater Thans produktportfölj finns Enerfy Risk Portfolio Tracker, Enerfy Loyalty och Enerfy Insurance Products samt tjänster och appar för dynamisk prissättning för bildelning, bilflottor, uthyrning och gamifiering för förare. Greater Than samarbetar med globala försäkringsföretag som Zürich, MSIG, MS First Capital och TRYG. Greater Than är noterat på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. För mer info www.greaterthan.eu.