21 February 2019

Greater Than Bokslutskommuniké 2018

Cars driving with high speed in a tunnel

 

Oktober – December 2018 (TSEK)

» Nettoomsättning 4 028 (2 709) +49%

» Rörelseresultat -5 697 (-4 136)

» Periodens resultat före skatt -5 761 (-4 321)

» Resultat per aktie före och efter utspädning -0,61* (-0,45)

Januari – December 2018 (TSEK)

» Nettoomsättning 13 905 (8 091) +72%

» Rörelseresultat -18 862 (-14 813)

» Periodens resultat före skatt -19 132 (-15 210)

» Resultat per aktie före och efter utspädning -2,03* (-1,75)

» Styrelsen kommer föreslå att ingen utdelning lämnas för räkenskapsår 2018

VD har ordet

2018 var året där vi inledde som nordisk aktör och avslutade som global aktör. Vi har fått vår kundbas och räckvidd att växa, etablerat samarbeten med internationella tungviktare och blivit motorvärldens globala standard för att mäta smart bilkörning.

Från att under förra året ha lanserat vår första försäkring hade vi inför 2018 siktet inställt på att lyfta blicken internationellt. Vi satte en ambitiös global expansionsplan som hade ett tydligt syfte: att skala upp vår försäljning, satsa på avtal med internationella aktörer och etablera Greater Than som en ledande, global leverantör av teknik för AI-baserade bilförsäkringslösningar. Med en titt i backspegeln ett år senare kan jag stolt konstatera att vi har nått våra utvecklingsmål.

Inte nog med att vi har tecknat avtal med internationella kunder – vi har tagit oss till helt nya delar av världen och inlett samarbeten med branschens tungviktare. I Storbritannien har vi ingått ett samarbete med Zurich Insurance. I Singapore har vi skrivit avtal med ComfortDelGro, en av världens största transportkoncerner, som vill bli ledande inom digitala bilförsäkringslösningar på sin marknad och ser Enerfy®-tekniken som sin nyckel för att nå dit.

Inte nog med att vi tagit vår teknik till en internationell marknad – vi har blivit en global defacto standard för att mäta smart bilkörning. Genom samarbetet med FIA kommer deltagare från hela världen att använda vår plattform för att tävla i smart bilkörning i FIA Smart Driving Challenge. Räckvidden och validering som det innebär att världens största motororganisation, med 88 miljoner medlemmar i 145 länder låter vår teknik får en helt ny exponeringsyta talar om något om kraften i vår teknologi och sättet vi förpackar vår lösning.

Inte nog med att vi expanderat globalt – vi har även befintliga kunder som är så nöjda att de vill skala upp sina lösningar med oss. Tryg Forsikring A/S, Danmarks största försäkringsbolag, har breddat sin försäkring Tryg Drive efter stora försäljningsframgångar. Dessutom har Tryg Forsikring i Norge lanserat en helt ny bilförsäkring.

Årets framfart har resulterat i medialt genomslag internationellt och öppnat dörrar till allt fler affärsmöjligheter, särskilt som Insurtech-marknaden går på högsta växeln. Från att ha nått expansionsmålen med god marginal ser vi fram emot att under 2019 sikta ännu högre, ge våra kunder ännu fler smarta lösningar samt leverera på vårt löfte i vår roll som global benchmark.

Jag är oerhört tacksam över att vara omgiven av partners och kollegor som gör det möjligt att lägga ribban högt för att sedan hoppa ännu högre.

Liselott Johansson, Verkställande Direktör

Stockholm den 21 februari 2019

Väsentliga händelser fjärde kvartalet

» Greater Than har tillsammans med FIA, det internationella bilsportförbundet, lanserat tävlingen ”FIA Smart Driving Challenge” – en ny tävling i smart, säker och miljövänlig bilkörning.

» Greater Than meddelande att bolaget inleder ett samarbete med Zurich Insurance UK, ett av världens största försäkringsbolag.

» Bolaget genomförde en extra bolagstämma där stämman beslutade om ett bemyndigande för styrelsen att längst intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner mot kontant betalning, eller med betalning med apportegendom eller genom kvittning.

Väsentliga händelser efter perioden

» FIA Smart Driving Challenge, den globala tävlingsserie som Greater Than arrangerar tillsammans med FIA startade sitt första pre-heat i samband med Svenska Rallyt där även prins Carl Philip, inför en journalistkår, testkörde i tävlingen.

» Greater Than har genomfört en företrädesemission och tillförts cirka 25 miljoner kronor, motsvarande en teckningsgrad om 100 procent, före transaktionskostnader. Företrädesemissionen ökar Greater Thans aktiekapital med 67 416 kronor, från 943 824,40 kronor till 1 011 240,40 kronor, genom nyemission av totalt 674 160 aktier. Antalet aktier i Greater Than kommer efter företrädesemissionen att uppgå till 10 112 404.

» Greater Than AB har beslutat att byta Certified Advisor från Mangold Fondkommission AB till FNCA Sweden AB. Bytet till ny Certified Advisor träder i kraft från och med 1 februari 2019.

Frågor besvaras av:

Liselott Johansson, Verkställande Direktör Tel: +46 706 542 058
E-mail: liselott.johansson@greaterthan.eu www.greaterthan.eu, www.enerfy.se

För mer information, kontakta:
Eva Voors, PR and kommunikationsansvarig
+46-708 884880
eva.voors@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu

Viktig information
Denna information är sådan information som Greater Than är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari kl.10.55 CET.

Om Greater Than

Greater Than är ett IT-bolag som har utvecklat en bilförsäkringslösning baserad på AI som möjliggör individuell prissättning framför traditionellt genomsnittliga priser. Teknikplattformen Enerfy® är en nyckelfärdig lösning som erbjuds till försäkringsbolag som vill digitalisera för att minska skadekostnader. Greater Than har huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Greater Thans Certified Adviser. För mer information, besök: www.greaterthan.eu