5 May 2017

Greater Than avslutar likviditetsgarantiåtagande i aktien

Med anledning av de 300 nya aktieägare som tillkom i samband med spridningsemissionen i april 2017 avslutar Greater Than AB (publ) (”Greater Than”) sitt avtal med Mangold Fondkommission AB om likviditetsgaranti för Greater Thans aktie på Nasdaq First North. Sista dag för handel med likviditetsgaranti var den 28 april 2017.

Viktig information:
Denna information är sådan information som Greater Than AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2017 kl. 18.00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Liselott Johansson, VD Greater Than AB
070 – 654 20 58
liselott.johansson@greaterthan.eu

Om Greater Than

Greater Than har, med över 10 års erfarenhet av uppkopplade bilar, utvecklat tjänster för bilister som bidrar till billigare, miljövänligare och enklare bilkörning. Greater Thans teknologi har öppnat upp för en ny affärsmodell gällande bilförsäkringar som baseras på hur bilen körs – en ”Pay as you drive”-försäkring. Med den nya bilförsäkringen kommer alltfler användare dessutom att ställa bilen hemma till förmån för andra transportalternativ då försäkringskostnaden blir mer transparent. Bolagets aktier kommer att bli listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.greaterthan.eu.