21 September 2017

Greater Than ändrar redovisningsprincip

Greater Than's logo with a mountain in the background

Greater Thans styrelse har gett bolagets ledning i uppdrag att planera för ett byte av redovisningsprincip från K3 till IFRS. 

Ledningen ska även undersöka förutsättningarna för ett byte av lista till Nasdaq First North Premier eller Nasdaq Nordic Small Cap. Planen är att Greater Than ska börja redovisa enligt IFRS regelverk från och med årsskiftet 2017/2018.

För mer information, vänligen kontakta:
Emma Tranevik, PR-ansvarig Greater Than
076 – 77 00 561
emma.tranevik@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu
www.enerfy.se

Viktig information
Denna information är sådan information som Greater Than är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads- missbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 september 2017 kl. 08:30 CET.

Om Greater Than

Greater Than är ett teknikföretag som, med över 12 års erfarenhet, har utvecklat en teknik som kopplar upp bilen och bidrar till miljövänligare, säkrare och billigare bilkörning. Greater Thans teknologiplattform ”Enerfy” har öppnat upp för en ny affärsmodell gällande bilförsäkringar som baseras på hur långt bilen körs och på vilket sätt föraren kör. Enerfy har använts för att lansera bilförsäkringar i Sverige och internationellt. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm och noterades på Nasdaq First North den 17 mars 2017. www.greaterthan.eu